Annonceringsindsatser i forbindelse med den forbedrede boligportal, DanmarkBolig.dk

Den forbedrede version af DanmarkBolig har nu været tilgængelig for brugerne siden juni måned, jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 677 af 1. juni 2015. I forbindelse med lanceringen står Landsbyggefonden bag en annoncerings-indsats, der for det første skal øge kendskabet til DanmarkBolig og for det andet få flere til at overveje at skrive sig op til almene boliger. Foruden banner-annoncering for portalen generelt sker dette gennem forskellige annonce-indsatser samt tilstedeværelse på Facebook, der også annoncerer for de enkelte organisationer. 

Retargeting annoncering 

Besøgende på hjemmesiden, der har søgt på boliger i henholdsvis Nordjylland eller Østjylland, vil som en forsøgsordning møde annoncer på deres videre færd på internettet. Annoncerne viser DanmarkBolig og et relevant opskrivnings-samarbejde. Bannerne leder brugerne videre til opskrivningssamarbejdernes hjemmesider. Erfaringerne fra forsøgsprojektet vil senere blive evalueret.

Annoncering på Facebook

For øvrige større opskrivningssamarbejder og organisationer er der udviklet annoncer, som vises på Facebook. Annoncerne vil ligeledes grafisk vise DanmarkBolig samt den relevante organisations logo. Også her vil annoncerne lede ind på organisationens hjemmeside.

Annoncerne er målrettet brugernes geografiske placering og evt. brugere, der allerede har vist interesse ved at have besøgt DanmarkBolig.dk.

Mindre boligorganisationer bliver der ikke udviklet grafiske annoncer til. I stedet vil organisationerne blive kontaktet med henblik på at melde indhold ind, som de ønsker omtalt på DanmarkBoligs Facebook-side. Det kan f.eks. være om et godt initiativ, som organisationen ønsker fremhævet, eller omtale af boliger med kort ventetid.

Indholdet vil også blive suppleret med annonceringsbudget, der sikrer en vis rækkevidde og relevant målgruppe for opdateringen. Opdateringen vil, som de andre annoncer, lede brugeren ind på den pågældende organisations hjemmeside. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                             

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen