Webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og 2015-2018

Der overgås til webindberetning via driftsstøtteportalen af den årlige reguleringskontoopgørelse for de boligsociale aktiviteter gældende fra kalenderåret 2015. Webindberetning af den årlige reguleringskontoopgørelse for 2015 vil være tilgængelig fra 1. april 2016, og der vil i marts 2016 blive udsendt vejledning til brug for webindberetning omfattende boligorganisationen og dens revisor.

For revisors vedkommende vil der endvidere blive udsendt oplysninger til brug for tildeling af rettigheder for medarbejdere og partnere (via NemID).

Landsbyggefonden er endvidere i gang med udvikling af webindberetning af reguleringskontoopgørelse for huslejestøtte med tilsagn i ovennævnte perioder, hvorfor den årlige indberetning vedrørende huslejestøtte stadigvæk sker på baggrund af ”LBF orienterer” nr. 636 af 14. maj 2014. Igangsætning af webindberetning vedrørende reguleringskonto huslejestøtte vil ske ved særskilt orientering.

Yderligere informationer kan fås hos Charlotte Rønnebæk tlf.: 3376 2139 eller Lea Sørensen tlf.: 3376 2135.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

Der overgås til webindberetning via driftsstøtteportalen af den årlige reguleringskontoopgørelse for de boligsociale aktiviteter gældende fra kalenderåret 2015. Webindberetning af den årlige reguleringskontoopgørelse for 2015 vil være tilgængelig fra 1. april 2016, og der vil i marts 2016 blive udsendt vejledning til brug for webindberetning omfattende boligorganisationen og dens revisor.

For revisors vedkommende vil der endvidere blive udsendt oplysninger til brug for tildeling af rettigheder for medarbejdere og partnere (via NemID).

Landsbyggefonden er endvidere i gang med udvikling af webindberetning af reguleringskontoopgørelse for huslejestøtte med tilsagn i ovennævnte perioder, hvorfor den årlige indberetning vedrørende huslejestøtte stadigvæk sker på baggrund af ”LBF orienterer” nr. 636 af 14. maj 2014. Igangsætning af webindberetning vedrørende reguleringskonto huslejestøtte vil ske ved særskilt orientering.

Yderligere informationer kan fås hos Charlotte Rønnebæk tlf.: 3376 2139 eller Lea Sørensen tlf.: 3376 2135.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

Ordforklaringer

Reguleringskonto

I afdelinger med støtte fra fonden skal der regnskabsmæssigt oprettes en reguleringskonto. Her opføres tilskud mv., som kommer til udbetaling, men hvor udgifterne til de støttede foranstaltninger endnu ikke er gennemført/faktureret.