Altankollaps

Print

Print Print icon

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har for Trafik- og Byggestyrelsen undersøgt, hvorfor en altan i Nykøbing Falster styrtede ned 31. juli 2016.

Undersøgelsen viser, at der ikke var synlige tegn på et forestående svigt, før altanen pludselig kollapsede, hvorved seks personer blev kvæstet.

Altanen var konstrueret af en armeret betonplade, understøttet af udkragede udliggerjern, som var indstøbt i betonpladens ender. SBi's undersøgelse viser, at udliggerjernene ikke var nedbrudte i selve altanpladen, men ved deres omstøbning i facademuren. Udliggerjernene var gennemtærede og havde ikke den fornødne bæreevne.

I notatet hedder det bl.a.:

"Tegn som revner og afsprængninger i betonen, misfarvning og rustudfældning viser traditionelt, at der er et underliggende korrosionsproblem. Nærværende sag viser dog, at der kan være en fatal nedbrydning skjult i facaden uden direkte synlige tegn. Et kollaps som det aktuelle kan derfor ikke forebygges ved almindelige eftersyn".

Landsbyggefonden skal henlede opmærksomheden på de særlige altan-risici jf. vedhæftede SBi-notat af 29. september 2016.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN
Bentmadsen         Birgerrkristensen 
Bent Madsen                                            Birger R. Kristensen