Nye versioner af Tvillingeværktøjet og Ledige boliger

Landsbyggefonden har foretaget en videreudvikling af det webbaserede Tvillingeværktøj til brug for benchmarking i den almene boligsektor samt en opdatering af Ledige boliger. 

Den nye version af Tvillingeværktøjet giver mulighed for at hente benchmarkdata for en udvalgt boligorganisation og dens afdelinger parallelt med en tvillingesøgning. Herudover indgår som noget nyt boligafdelingernes udearealer i m2

De almene boligafdelingers udeareal er opgjort som de ikke-bebyggede arealer i de almene boligafdelinger, herunder grønne arealer, legepladser, haver, parkeringspladser, veje, mv. Udearealerne er beregnet som forskellen på det matrikulære areal og det bebyggede areal af beboede bygninger, dvs. arealet i grundplan. Oplysningerne herom stammer fra henholdsvis Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) og Bygnings- og Boligregistret (BBR), jf. Landbyggefondens temastatistik 2016:8 om Udearealer i de almene boligafdelinger. 

Design og funktionalitet er stort set uændret, blot indeholder Tvillingeværktøjets søgepanel en ekstra valgmulighed, som giver adgang til at fremsøge data for en udvalgt boligorganisations afdelinger, herunder også oplysninger om udearealer i boligafdelingerne. 

De fremsøgte data kan som hidtil hentes ud i Excel mv. til videre bearbejdning. Der er ligeledes mulighed for at gå videre med tvillingerne eller boligafdelinger i en mere detaljeret søgning i fondens regnskabsdatabase. Der er en nær kobling mellem Tvillingeværktøjet og fondens regnskabsdatabase, da regnskabsnøgletallene hentes fra boligorganisationernes indberettede regnskaber. En lang række af de økonomiske nøgletal i den almene styringsdialog hentes også herfra. 

Landsbyggefonden har ligeledes foretaget en opdatering af den webbaserede ledighedsstatistik for ledige boliger i den almene boligsektor. Opdateringen består i en række mindre tilpasninger, herunder bl.a. forbedring af søgefunktionaliteter og layout i Excel-tabeller samt kortvisning. 

Tvillingeværktøjet og Ledige boliger er offentligt tilgængeligt via fondens hjemmeside https://lbf.dk/selvbetjeninger/ eller direkte via hhv. http://twintool.lbf.dk og http://ledigeboliger.lbf.dk. Her er der også adgang til brugervejledning samt beskrivelse af datagrundlag og beregningsforudsætninger. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på telefon 3376 2121, Henning Kjær Rasmussen på telefon 3376 2128 eller Evy Ivarsson Nielsen på telefon 3376 2126.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN
Bentmadsen         Birgerrkristensen 
Bent Madsen                                            Birger R. Kristensen

 

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.