Hund og kat i den almene boligsektor 2016

I 2016 indgår oplysninger om husdyrorden for 129.951 almene boliger i Landsbyggefondens huslejeregister, svarende til 23 % af samtlige almene boliger. 

Temastatistikken viser, at det i 60 % af boligerne med en husdyrorden er tilladt at holde hund eller kat. Hund og kat er hyppigst tilladt i familieboliger og tæt/lavt byggeri. Der knyttes ofte betingelser til husdyrholdet i de almene boligafdelinger, særligt hvad angår antallet af husdyr pr. bolig eller hundens størrelse. 

Tilladelse til at holde husdyr kan have betydning for boligafdelingers udgifter til bl.a. renholdelse. Ligesom muligheden for at holde hund eller kat eller tilstedeværelsen af disse kan have betydning for beboernes oplevelse af boligafdelingen. 

Landsbyggefonden opgør i denne temastatistik, omfanget af tilladelser til husdyrhold, i den almene boligsektor baseret på frivillige indberetninger herom til Landsbyggefondens huslejeregister. Statistikken er således baseret på en stikprøve og giver et overblik over tilladelser til og betingelser for at holde hund og kat i de almene boligafdelinger samt hvorledes dette varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Joachim Boie Helvang, på 3376 2095, mail joh@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

I 2016 indgår oplysninger om husdyrorden for 129.951 almene boliger i Landsbyggefondens huslejeregister, svarende til 23 % af samtlige almene boliger. 

Temastatistikken viser, at det i 60 % af boligerne med en husdyrorden er tilladt at holde hund eller kat. Hund og kat er hyppigst tilladt i familieboliger og tæt/lavt byggeri. Der knyttes ofte betingelser til husdyrholdet i de almene boligafdelinger, særligt hvad angår antallet af husdyr pr. bolig eller hundens størrelse. 

Tilladelse til at holde husdyr kan have betydning for boligafdelingers udgifter til bl.a. renholdelse. Ligesom muligheden for at holde hund eller kat eller tilstedeværelsen af disse kan have betydning for beboernes oplevelse af boligafdelingen. 

Landsbyggefonden opgør i denne temastatistik, omfanget af tilladelser til husdyrhold, i den almene boligsektor baseret på frivillige indberetninger herom til Landsbyggefondens huslejeregister. Statistikken er således baseret på en stikprøve og giver et overblik over tilladelser til og betingelser for at holde hund og kat i de almene boligafdelinger samt hvorledes dette varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Joachim Boie Helvang, på 3376 2095, mail joh@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.