Ny forbedret udgave af regnskabsindberetningssystemet

Regnskabsindberetningen til Landsbyggefonden er siden 2009 foregået via et webbaseret indberetningssystem. Den 29. februar 2016 lanceres en ny forbedret udgave af fondens webbaserede regnskabsindberetningssystem. 

Systemet er videreudviklet med fokus på at optimere brugervenlighed og overblik i indberetningsprocessen, samt forbedring og udvikling af en række funktionaliteter. 

Forbedringerne bygger ovenpå forbedringerne fra 2014. Indberetningsprocessen er således fortsat fuld webbaseret og login sker med NemID, og der sker ingen ændringer i de fastsatte retningslinjer for indberetningen. 

Nedenfor gennemgås de væsentligste forbedringer. Derudover er der en lang række mindre forbedringer i oversigter, proces og funktionaliteter. 

Oversigter og status:

 • Der er indarbejdet en række forbedringer af brugervenlighed, statusoversigter og design. 

Indlæsning af filer:

 • Mulighed for at indlæse flere regnskabsfiler ad gangen i systemet. Det er således ikke længere nødvendigt at lægge flere regnskaber sammen i én fil. Systemet validerer hver fil for sig, og viser evt. fejl og mangler for hvert regnskab.
 • Mere robust indlæsningsprocedure - f.eks. håndterer systemet nu linjeskift i påtegninger, og systemet finder selv ud af filtyper. (årsberetning og protokollat kan nu alene indlæses som PDF filer)
 • Automatisk genberegning af indlæste data sker allerede ved indlæsning, herunder delsummer og summer. Evt. ændringer vises i kladden. Det indebærer, at indlæste filer som indeholder afvigelser i noter sammenholdt med filens hovedkonti ”kontrol-beregnes” imod standardkontoplanen. Eventuelle differencer vises som en samlet sum indenfor henholdsvis dette års tal, næste års tal mv. 

Kladde og kontoplan:

 • Visning af evt. ændringer som følge af den automatiske genberegning ved indlæsning vises i kladden.
 • Identer med valgfrie tekster udvides nu efter behov.
 • Genberegnfunktionerne (tidligere vist ved grønne symboler) er erstattet af automatisk genberegning når feltet forlades.
 • Rettelser foretages nu udelukkende i kladden. Funktionen "Ret regnskab" indgår ikke længere i systemet.
 • Afdelingstype (1,2,3) hentes automatisk fra fondens stamdata. 
 • Visningen "PDF-udkast" viser kladde-versionen af regnskabet i en pæn udskriftsversion.
 • Antallet af "skriv-selv" identer er øget fra 50 til 167 på ident 1721.000-1721.500 og 1821.000-1821.500.
 • Ny "Ret note" funktion med forbedret overblik over noterne.
 • Tilføjelse af en række tastatur-genveje, F8 Gå til top, F9 Valider, ESC Tilbage til hovedident fra note. 

Revisorerklæring:

Standardrevisorerklæringen i systemet er blevet opdateret, i henhold til de nye krav i den internationale revisionsstandard ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Derudover hentes revisionsselskabets CVR-nummer nu automatisk ind i erklæringen. 

Vejledning:

Fonden har udarbejdet to nye brugervejledninger om regnskabsindberetnings­systemet. En brugervejledning til boligorganisationerne og de selvejende institutioner og en brugervejledning til revisorerne. Brugervejledningerne kan dels findes i indberetningsplatformen under fanen ”vejledning” og på fondens hjemmeside. 

Kursus i regnskabsindberetning:

Landsbyggefonden afholder den 3. maj og 10. maj 2016 kurser om regnskabs-indberetning. Der udsendes separat indbydelse via Landsbyggefonden Orienterer. Kurserne gennemføres som præsentationskurser, og indeholder en gennemgang af hele indberetningsprocessen og af de enkelte funktioner i indberetningssystemet. 

Yderligere informationer kan fås hos Finn Mørk Jacobsen, tlf.33 76 21 22, Margit Cymborski tlf. 33 76 21 14, Linda Vråe tlf. 33 76 21 25 og Rasmus Kofoed Pedersen 33 76 21 21. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                              

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen