Huslejestatistik 2016

Landsbyggefondens huslejestatistik for den almene boligsektor 2016 forligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemme-side: /analyser/statistikker-og-analyser/

Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar 2016 i huslejeregistret. 

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2016 er 800 kr. pr. m2, og at huslejen er steget med 1,8 % i forhold til 2015. Statistikken viser at huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse. 

Der indgår et særligt tema om den månedlige husleje i familieboliger. Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner. 

Statistikken erstatter fondens hidtidige huslejestatistik, som blev udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden. 

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning og benchmark samt at bidrage til styringsdialogen mellem bolig­­­­organisationer og kommuner. 

Spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse ved Morten Biering (tlf. 3376 2148) eller Evy I. Nielsen (tlf. 3376 2126). 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen