Kursus om regnskabsindberetning til Landsbyggefonden

Landsbyggefonden afholder i år kurser om den nye forbedrede version af fondens webbaserede regnskabsindberetningssystem samt nyeste selvbetjeningsløsninger. 

Regnskabsindberetning
Regnskabsindberetningen til Landsbyggefonden er siden 2009 foregået via et webbaseret indberetningssystem. Den 29. februar 2016 er der lanceret en ny forbedret udgave af fondens webbaserede regnskabsindberetningssystem. 

Systemet er videreudviklet med fokus på at optimere brugervenlighed og overblik yderligere, herunder bl.a. mulighed for at indlæse flere filer ad gangen, foretage hurtigere genberegning af regnskabskladder og ekspanderer på identer med valgfri tekst efter behov. 

Præsentationen vil indeholde en gennemgang af hele indberetningsprocessen og af de enkelte funktioner i indberetningssystemet. 

Selvbetjeningsværktøjer
Regnskaberne som indberettes til fonden indgår i en række selvbetjenings-løsninger, herunder bl.a. regnskabsdatabasen og tvillingeværktøjet. Der gives på kurset en præsentation af mulighederne i Regnskabsdatabasens nøgletals-katalog, tvillingeværktøjet og den webbaserede ledighedsstatistik, som alle blev lanceret i 2015.

Kursusinformation
Kurserne gennemføres som præsentationskurser. Gennemgangen tilrettelægges således, at såvel nye som erfarne brugere kan deltage i kurserne. Undervisningen forestås af medarbejdere fra Landsbyggefonden. 

Deltagelse inkl. forplejning er gratis, idet Landsbyggefonden dækker udgifterne. Kurserne afholdes fra kl. 10-14. 

  • Tirsdag den 3. maj 2016 i Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V
  • Tirsdag den 10. maj 2016 på Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle

Tilmelding til kurserne sker til Margit Cymborski på mcy@lbf.dk eller tlf. 33 76 21 14. 

Husk at anføre hvilket af de to kurser tilmeldingen vedrører, samt navne på de tilmeldte og hvor de kommer fra (boligorganisation, selvejende institution, revisionsfirma mv.). 

Tilmelding foregår efter ”først-til-mølle-princippet”, men dog senest onsdag den 23. marts 2016. 

Yderligere oplysninger om kurset kan ske ved henvendelse til Finn Mørk Jacobsen på fmj@lbf.dk eller tlf. 33 76 21 22. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen