Boligerne i den almene boligsektor 2016

I 2016 er en gennemsnitlig almen bolig 75,6 m2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. 

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra boligportalens huslejeregister pr. 1. januar 2016 og giver et overblik over boligsammensætningen i den almene sektor. 

Der er i alt 567.831 boliger i den almene boligsektor. Familieboliger er den mest udbredte boligtype, og familieboligerne er større og ældre end gennemsnittet for alle almene boliger. Etagebyggeri er med knap 66 procent af de almene boliger den mest almindelige byggeriart, mens godt 34 procent findes i tæt-lav bebyggelse. De fleste boliger har fjernvarme. Boligerne er ældst i Region Hovedstaden, mens der er en overrepræsentation af ungdomsboliger i Region Midtjylland. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                           

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

 

 

I 2016 er en gennemsnitlig almen bolig 75,6 m2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. 

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra boligportalens huslejeregister pr. 1. januar 2016 og giver et overblik over boligsammensætningen i den almene sektor. 

Der er i alt 567.831 boliger i den almene boligsektor. Familieboliger er den mest udbredte boligtype, og familieboligerne er større og ældre end gennemsnittet for alle almene boliger. Etagebyggeri er med knap 66 procent af de almene boliger den mest almindelige byggeriart, mens godt 34 procent findes i tæt-lav bebyggelse. De fleste boliger har fjernvarme. Boligerne er ældst i Region Hovedstaden, mens der er en overrepræsentation af ungdomsboliger i Region Midtjylland. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                           

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

 

 

Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.