De almene beboeres anciennitet 2016

Beboerne i de almene familieboliger bor i gennemsnit mere end 10 år i deres bolig viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. 

Temastatistikken er baseret på et udtræk af boligportalens huslejeregister og opgør, hvor længe beboerne i den almene boligsektor har boet i deres boliger pr. 1. januar 2016. Ancienniteten beregnes på baggrund af starttidspunktet for beboernes aktuelle lejekontrakter, som er registreret i Landsbyggefondens boligportal/ huslejeregister. 

Statistikken fokuserer på familieboliger. Der er regionale forskelle på den gennemsnitlige anciennitet i familieboligerne. Beboerne bliver i gennemsnit længere i boligerne i Region Hovedstaden end i resten af landet. Boligstørrelsen ser også ud til at have betydning for hvor længe beboerne bor i deres boliger. Den gennemsnitlige anciennitet øges således med ca. 2 år pr. ekstra værelse i boligen. 

I ældre- og ungdomsboliger er den gennemsnitlige anciennitet hhv. ca. 5 år og ca. 2 år. Dette skal ses i lyset af de særlige regler, som gælder disse boligtyper.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Morten Biering på 3376 2148, mail mbi@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                             

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

Ordforklaringer

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.