Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-2014

I 2014 var de gennemsnitlige forsikringsudgifter i de almene boligafdelinger 1.087 kr. pr. lejemålsenhed viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. 

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2010-14. Statistikken giver et overblik over udviklingen i forsikringsudgifterne i de almene boligafdelinger samt hvorledes udgifterne varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv. 

Forsikringsudgifterne er steget med ca. 23 % fra 2010-2014. En stor del af stigningen kan henføres til generelle prisstigninger i forsikringsbranchen. Forsikringsudgifterne er knap 70 % højere i Region Hovedstaden end i Region Midtjylland. Udgifterne er højere i ældre end nyere boligafdelinger og i boligafdelinger med større boliger. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Morten Biering på 3376 2148, mail mbi@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                           

Bent Madsen                 Birger R. Kristensen  

I 2014 var de gennemsnitlige forsikringsudgifter i de almene boligafdelinger 1.087 kr. pr. lejemålsenhed viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. 

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2010-14. Statistikken giver et overblik over udviklingen i forsikringsudgifterne i de almene boligafdelinger samt hvorledes udgifterne varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv. 

Forsikringsudgifterne er steget med ca. 23 % fra 2010-2014. En stor del af stigningen kan henføres til generelle prisstigninger i forsikringsbranchen. Forsikringsudgifterne er knap 70 % højere i Region Hovedstaden end i Region Midtjylland. Udgifterne er højere i ældre end nyere boligafdelinger og i boligafdelinger med større boliger. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Morten Biering på 3376 2148, mail mbi@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                           

Bent Madsen                 Birger R. Kristensen  

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.