Erhverv og institutioner i den almene boligsektor 2014

I 2014 er der i godt hver 5. almene boligafdeling erhvervs- og institutionslejemål og den gennemsnitlige lejeindtægt for disse lejemål er 813 kr. pr. m2 viser ny temastatistik fra Landsbyggefonden. 

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsåret 2014. Statistikken giver et overblik over omfanget af erhvervs- og institutionslejemål i de almene boligafdelinger samt en opgørelse af de gennemsnitlige lejeindtægter. Bagerst indgår en kommunetabel. 

I 2014 er der erhvervs- og institutionslejemål i 1.632 ud af 7.747 almene boligafdelinger. Erhvervs- og institutionslejemål er særligt udbredt i Region Hovedstaden og de store byer, i større afdelinger, det ældre boligbyggeri samt i afdelinger med etagebyggeri. Der er generelt flere institutionslejemål end erhvervslejemål i den almene boligsektor. Boligafdelingernes gennemsnitlige lejeindtægt er højere for institutionslejemål end erhvervslejemål. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Morten Biering på 3376 2148, mail mbi@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

I 2014 er der i godt hver 5. almene boligafdeling erhvervs- og institutionslejemål og den gennemsnitlige lejeindtægt for disse lejemål er 813 kr. pr. m2 viser ny temastatistik fra Landsbyggefonden. 

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsåret 2014. Statistikken giver et overblik over omfanget af erhvervs- og institutionslejemål i de almene boligafdelinger samt en opgørelse af de gennemsnitlige lejeindtægter. Bagerst indgår en kommunetabel. 

I 2014 er der erhvervs- og institutionslejemål i 1.632 ud af 7.747 almene boligafdelinger. Erhvervs- og institutionslejemål er særligt udbredt i Region Hovedstaden og de store byer, i større afdelinger, det ældre boligbyggeri samt i afdelinger med etagebyggeri. Der er generelt flere institutionslejemål end erhvervslejemål i den almene boligsektor. Boligafdelingernes gennemsnitlige lejeindtægt er højere for institutionslejemål end erhvervslejemål. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Morten Biering på 3376 2148, mail mbi@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.