Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014

I 2014 var de gennemsnitlige renholdelsesudgifter i de almene boligafdelinger 5.716 kr. pr. lejemålsenhed viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2008-14. Statistikken giver et overblik over udviklingen i renholdelsesudgifter i de almene boligafdelinger samt hvorledes udgifterne varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv. Temastatistikken er en opfølgning på fondens analyse af renholdelsesudgifter 2004-2008, som blev udgivet i august 2010. 

Renholdelsesudgifterne er steget med ca. 15 % fra 2008-2014. Der er stor forskel på de højeste og laveste gennemsnitlige udgifter til renholdelse blandt boligafdelingerne, hhv. 1.885 kr. til 7.998 kr. pr. lejemålsenhed. Renholdelsesudgifterne er godt 50 % højere i Region Hovedstaden end i Region Syddanmark. Udgifterne er højere i ældre end nyere boligafdelinger og i etageboliger. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Helle Cwarzko Timm på 3376 2118, mail hct@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                 Birger R. Kristensen  

I 2014 var de gennemsnitlige renholdelsesudgifter i de almene boligafdelinger 5.716 kr. pr. lejemålsenhed viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2008-14. Statistikken giver et overblik over udviklingen i renholdelsesudgifter i de almene boligafdelinger samt hvorledes udgifterne varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv. Temastatistikken er en opfølgning på fondens analyse af renholdelsesudgifter 2004-2008, som blev udgivet i august 2010. 

Renholdelsesudgifterne er steget med ca. 15 % fra 2008-2014. Der er stor forskel på de højeste og laveste gennemsnitlige udgifter til renholdelse blandt boligafdelingerne, hhv. 1.885 kr. til 7.998 kr. pr. lejemålsenhed. Renholdelsesudgifterne er godt 50 % højere i Region Hovedstaden end i Region Syddanmark. Udgifterne er højere i ældre end nyere boligafdelinger og i etageboliger. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Helle Cwarzko Timm på 3376 2118, mail hct@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                 Birger R. Kristensen  

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.