Markedsføring af boligportalen, danmarkbolig.dk - nye initiativer

Landsbyggefonden arbejder fortsat med at give de almene boliger en eksponering på hjemmesider, Facebook m.v., som tidligere beskrevet  i ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 677 af 1. juni 2015. 

De seneste initiativer er besøg i boligområderne for at producere billeder og videoer, der vises på Danmarkboligs Facebook-side. Fra Facebook linkes videre til danmarkbolig.dk, hvor boligorganisationernes data fra boligportalen/ huslejeregisteret, Danmarkbolig.dk, præsenteres i et nyt design. Materialet lægges på Facebook efter en målrettet plan. Facebook-brugerne har taget godt imod materialet. Kampagnen bygges op omkring initiativer i afdelinger og områder og skal vise den mangfoldighed, der er i boligområderne. 

Man kan besøge Danmarkboligs Facebook-side og se billeder/videoer om spændende tiltag i boligområderne. 

Spørgsmål til kampagnerne kan rettes til Helle Juul på hju@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN
Bentmadsen         Birgerrkristensen 
Bent Madsen                                          Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden arbejder fortsat med at give de almene boliger en eksponering på hjemmesider, Facebook m.v., som tidligere beskrevet  i ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 677 af 1. juni 2015. 

De seneste initiativer er besøg i boligområderne for at producere billeder og videoer, der vises på Danmarkboligs Facebook-side. Fra Facebook linkes videre til danmarkbolig.dk, hvor boligorganisationernes data fra boligportalen/ huslejeregisteret, Danmarkbolig.dk, præsenteres i et nyt design. Materialet lægges på Facebook efter en målrettet plan. Facebook-brugerne har taget godt imod materialet. Kampagnen bygges op omkring initiativer i afdelinger og områder og skal vise den mangfoldighed, der er i boligområderne. 

Man kan besøge Danmarkboligs Facebook-side og se billeder/videoer om spændende tiltag i boligområderne. 

Spørgsmål til kampagnerne kan rettes til Helle Juul på hju@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN
Bentmadsen         Birgerrkristensen 
Bent Madsen                                          Birger R. Kristensen