Udearealer i de almene boligafdelinger 2016

I 2016 er det gennemsnitlige udeareal i de almene boligafdelinger ca. 14.500 m2 eller ca. 182 m2 pr. almen bolig viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. Der er stor variation i de almene afdelingers udearealer. Udearealerne er størst i Region Syddanmark og mindst i Region Hovedstaden. 

Udearealernes størrelse kan have betydning for de almene afdelingers udgifter til bl.a. renholdelse og udvendig vedligeholdelse. Ligesom udearealerne kan have betydning for beboernes oplevelse af boligafdelingen. 

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra Landsbyggefondens huslejeregister koblet med oplysninger fra BBR (Bygnings- og Boligregistret - data om samtlige landets bygninger og boliger) og ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstam-register). Statistikken giver et overblik over udearealer i de almene boligafdelinger samt hvorledes arealernes størrelse varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Morten Biering, på 3376 2148, mail mbi@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN
Bentmadsen         Birgerrkristensen 
Bent Madsen                                            Birger R. Kristensen

 

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.