Indberetning af fraflytninger

Boligorganisationerne bedes indberette antallet af eksterne fraflytninger for 2016, jf. LBF Orienterer nr. 518 af den 16. december 2010. Oplysningerne om fraflytninger anvendes i den årlige styringsdialog. 

Indberetning af eksterne fraflytninger sker via følgende link på LBFs hjemmeside: https://lbf.dk/selvbetjeninger/indberetning-af-fraflytninger/. Der er en indberetningsvejledning tilknyttet indberetningsmodulet. Der anvendes samme brugernavn og password som ved de hidtidige indberetninger af fraflytninger. Der skal ikke foretages indberetning af ledige boliger eller udlejningssituationen. 

Bemærk at felterne skal udfyldes. Hvis der ikke er nogle eksterne fraflytninger skal feltet udfyldes med et ”0”. 

Indberetningsfristen er onsdag d. 15. februar 2017. 

Manglende indberetning medfører bl.a., at boligorganisationerne ikke efterfølgende vil kunne fremsende dokumentationspakken i Almenstyringsdialog.dk til kommunen grundet manglende data. 

Eksterne fraflytninger er fraflytninger ud af afdelingerne, f. eks. til en anden afdeling i samme boligorganisation, en afdeling i en anden boligorganisation eller til en bolig udenfor den almene boligsektor. Interne fraflytninger i afdelingerne skal ikke indberettes. Der er tale om husstandsflytninger. Dødsfald tæller ikke som fraflytninger. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Henning Kjær Rasmussen tlf. 3376 2128, e-mail: hkr@lbf.dk eller Rasmus Kofoed Pedersen tlf. 3376 2121, e-mail: rkp@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Evy Ivarsson Nielsen
Evy Ivarsson Nielsen Analysechef