Beboerklager i den almene boligsektor 2015 - 2016

I 2016 blev der indgivet 1.059 klager til beboerklagenævnene fra beboere og boligorganisationer i den almene boligsektor. Det svarer til knap 2 beboerklager pr. 1.000 boliger i den almene boligsektor. I 2016 har boligorganisationerne fået medhold i 67 % af klagesagerne og beboerne i 17 % af klagesagerne. Der er relativt flest beboerklager i region Hovedstaden. 

Det samlede antal beboerklagenævnssager er faldet med 135 fra 2015 til 2016. I begge år udgør klager over forbrugsregnskaber den største andel af klagerne. 

Opgørelsen af beboerklager er baseret på udtræk fra huslejenævn.dk. Nøgletal om beboerklager indgår i den årlige styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne. 

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Jette Jensen på 3376 2119, mail jje@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

I 2016 blev der indgivet 1.059 klager til beboerklagenævnene fra beboere og boligorganisationer i den almene boligsektor. Det svarer til knap 2 beboerklager pr. 1.000 boliger i den almene boligsektor. I 2016 har boligorganisationerne fået medhold i 67 % af klagesagerne og beboerne i 17 % af klagesagerne. Der er relativt flest beboerklager i region Hovedstaden. 

Det samlede antal beboerklagenævnssager er faldet med 135 fra 2015 til 2016. I begge år udgør klager over forbrugsregnskaber den største andel af klagerne. 

Opgørelsen af beboerklager er baseret på udtræk fra huslejenævn.dk. Nøgletal om beboerklager indgår i den årlige styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne. 

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Jette Jensen på 3376 2119, mail jje@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.