Bog om bevaringsværdige almene bebyggelser - Rammer for udvikling

I ”LBF orienterer” nr. 659 af 20. januar 2015 blev der orienteret om det igangværende og forestående samarbejde imellem Kulturstyrelsen og Landsbyggefonden om kortlægning af almene bebyggelsers bevaringsværdier.

Samarbejdet blev startet i forbindelse med forarbejderne til renovering af Bellahøj afdelingerne (AAB, fsb, AKB og SAB), idet Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i 2013 rejste forslag om fredning af bebyggelsen netop på grund af disse forarbejder. Boligorganisationerne orienterede efterfølgende Kulturstyrelsen om den igangværende proces, hvor hensynet til bebyggelsens bevaringsværdier vægtes højt. Der er endnu ikke taget stilling til, om bebyggelsen skal fredes, og arbejdet med renoveringen af Bellahøj-bebyggelserne fortsættes således.

Den almene boligsektor rummer ca. 20 % af Danmarks boligbyggeri og byggerierne er opført igennem en ganske lang periode fra før 1920 og op til i dag. Det er således kun naturligt, at der ikke mindst blandt de tidlige bebyggelser er mange fine byggerier af høj bevaringsværdi. Med forarbejdet til bogen er 200 afdelinger af høj bevaringsværdi udpeget og nøjere gennemgået med henblik på at kunne udpege de 30 forskellige afdelinger med højest bevaringsværdi.

De 30 udvalgte afdelinger er herefter besigtiget og meget grundigt illustreret og beskrevet for kulturelle og arkitektoniske bevaringsværdier. For hver afdeling og type byggeri er der oplistet beslægtede afdelinger, så der er mulighed for at kunne se ligheder til eventuel egen bebyggelse. I bogen er der ligeledes beskrevet de samfunds- og lovgivningsmæssige vilkår samt kulturhistoriske og arkitektoniske strømninger, som har bidraget til at forme de enkelte bebyggelser.

Formålet med bogen er både at skabe viden om og interesse for de almene bebyggelsers bevaringsværdier via en rigt illustreret bog, og at sætte bevaringen af de almene boligbebyggelsers værdier på dagsordenen. Samtidig skal det almene boligbyggeri dog også kunne udvikles, hvorfor der peges på bebyggelsernes rammer for udvikling under hensyntagen til værdierne.

Publikationen foreligger som en webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside https://lbf.dk/om-lbf/publikationer/rammer-for-udvikling/

Der er også trykt en indbundet udgave af bogen, som kan rekvireres ved henvendelse til Lene Brandt Witt, Landsbyggefonden, lbw@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef