Lukning af indberetning til Boligportal (huslejeregistret) via snitfladeversion V1 og V2

Landsbyggefonden lukker for indberetning til boligportalens database Huslejeregistret via snitfladeversionerne V1 og V2 medio december 2017. Nedlukningen er senest varslet i ”LBF Orienterer” nr. 726 i 2016. 

Herefter vil indberetning til Huslejeregistret via boligorganisationens IT-system kun være mulig, hvis boligorganisationens IT-system understøtter V3 snitfladen. Hvis IT-systemet har en ældre version af leverandørens løsning, kan dette give udfordringer. Såfremt der er tvivl herom, bedes boligorganisationens IT-leverandør kontaktet. 

Dato for lukning fastsættes til umiddelbart efter den planlagte boligstøttekørsel i december. 

Ifølge den nuværende version af KMD’s driftplan er filer med boligstøttedata tilgængelige  den 14. december 2017.  KMD har oplyst over for Landsbyggefonden, at den tidligere udsendte plan ændres, således at oplysninger om boligstøtten er tilgængelige på KMD Web Upload lørdag den 16. december 2017 kl. 12:00. Nedlukning af V1 og V2 foretages umiddelbart herefter. 

Snitfladeversion V3 er udarbejdet efter et samarbejde med de største leverandører af IT-løsninger til boligorganisationerne, som alle har tilkendegivet, at udvikling af ny software til indberetning via V3 er gennemført, og til rådighed for boligorganisationerne.

Boligorganisationer, som har fuldt opdateret software, vil derfor allerede være overgået til indberetning via V3. 

Såfremt der er tvivl om, hvorvidt boligorganisationens løsning understøtter indberetning via V3 (medio december 2017), er det meget vigtigt, at dette afklares med boligorganisationens IT-leverandør hurtigst muligt. 

Spørgsmål om indberetning til Boligportal og Huslejeregister, kan rettes til Boligregistreringsfunktionen på mail huslejeregister@lbf.dk, eller Berit B. Olsson på telefon 3376 2182.

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.