Projekt "Sociale Renoveringer" (indsats mod ensomhed)

I forbindelse med Almene Boligdage 2017 præsenteres et projekt om ”Sociale Renoveringer”. Projektet, der er et samarbejde med Realdania og BL, fokuserer på de potentialer, der ligger i de fysiske renoveringer af almene boliger, for at skabe endnu bedre rammer for fællesskab og naboskaber, for dermed yderligere at kunne forebygge ensomhed. 

Hvordan skaber vi sociale renoveringer, der forebygger ensomhed og understøtter fællesskab? Formålet med projektet Sociale Renoveringer er at få de gode erfaringer bragt frem i lyset - og komme med konkrete inspiration til, hvordan boligorganisationer, afdelinger, med deres rådgivere, kan indtænke sociale løftestænger i planlægningen og udførelsen af de kommende renoveringsarbejder. 

Projektet har foreløbigt resulteret i en publikation, som giver et overblik over processer og typiske emner for en social renovering og viser konkrete eksempler på allerede udførte sociale renoveringer rundt omkring i Danmark. Det er hensigten, at flere projekter skal føjes til i takt med at almene afdelinger i stigende grad sætter fokus på emnet og høster erfaringer i deres egne renoveringer. Pdf-udgave vedhæftes. Erfaringsformidling vil bl.a. ske gennem AlmenNet. 

Publikationen og første udgave af en hjemmeside præsenteres på Almene Boligdage 2017 på Landsbyggefondens jubilæumsstand. Her vil styregruppemedlemmer og sagkyndige, der har lavet analysen, være til stede og til rådighed for spørgsmål og uddybende snak, fredag d. 17. november 2017 kl. 13.00 - 16.00 og lørdag d. 18. november 2017 kl. 10.30 - 14.00.

Du kan få dit eget eksemplar af publikationen og få et eksklusivt preview af hjemmesiden. 

Landsbyggefondens jubilæumsstand er placeret i Gellerup, i det nye iværksætterhus ”Gazellefarmen” jf. ”LBF orienterer” nr. 751 af 13. november 2017.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

I forbindelse med Almene Boligdage 2017 præsenteres et projekt om ”Sociale Renoveringer”. Projektet, der er et samarbejde med Realdania og BL, fokuserer på de potentialer, der ligger i de fysiske renoveringer af almene boliger, for at skabe endnu bedre rammer for fællesskab og naboskaber, for dermed yderligere at kunne forebygge ensomhed. 

Hvordan skaber vi sociale renoveringer, der forebygger ensomhed og understøtter fællesskab? Formålet med projektet Sociale Renoveringer er at få de gode erfaringer bragt frem i lyset - og komme med konkrete inspiration til, hvordan boligorganisationer, afdelinger, med deres rådgivere, kan indtænke sociale løftestænger i planlægningen og udførelsen af de kommende renoveringsarbejder. 

Projektet har foreløbigt resulteret i en publikation, som giver et overblik over processer og typiske emner for en social renovering og viser konkrete eksempler på allerede udførte sociale renoveringer rundt omkring i Danmark. Det er hensigten, at flere projekter skal føjes til i takt med at almene afdelinger i stigende grad sætter fokus på emnet og høster erfaringer i deres egne renoveringer. Pdf-udgave vedhæftes. Erfaringsformidling vil bl.a. ske gennem AlmenNet. 

Publikationen og første udgave af en hjemmeside præsenteres på Almene Boligdage 2017 på Landsbyggefondens jubilæumsstand. Her vil styregruppemedlemmer og sagkyndige, der har lavet analysen, være til stede og til rådighed for spørgsmål og uddybende snak, fredag d. 17. november 2017 kl. 13.00 - 16.00 og lørdag d. 18. november 2017 kl. 10.30 - 14.00.

Du kan få dit eget eksemplar af publikationen og få et eksklusivt preview af hjemmesiden. 

Landsbyggefondens jubilæumsstand er placeret i Gellerup, i det nye iværksætterhus ”Gazellefarmen” jf. ”LBF orienterer” nr. 751 af 13. november 2017.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen