Renovering af almene boligområder

I henhold til Almenboligloven § 91 stk. 9 og fondens regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen § 20 skal Landsbyggefonden løbende sikre erfaringsudveksling af renoveringsindsatsen samt evaluering af effekten af gennemførte indsatser i den almene sektor. Evalueringen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) er gennemført for at udvikle og forbedre kommende renoveringsopgaver ved videregivelse af erfaringerne om disse projekter til relevante parter i byggeriet, kommuner og boligorganisationer.

Den vedlagte rapport handler om fysiske renoveringer af 11 almene boligbebyggelser og evaluerer resultaterne af disse renoveringer. Formålet med rapporten og evalueringerne er at indhente erfaringer og inspiration, der kan benyttes og indgå i beslutningsgrundlaget i forbindelse med kommende renoveringer. Rapporten belyser også virkningerne af forskellige former for indsatser og peger på særlige forhold, der kan overvejes og undersøges inden en renovering sættes i gang.

Der peges endvidere på følgende registrerede forhold:

Der er i flere af bebyggelserne i stigende grad skabt gedigne og langtidsholdbare løsninger, hvor bebyggelsernes arkitektoniske kvaliteter er udviklet positivt både når der bygges videre på de eksisterende kvaliteter og når bebyggelserne ændres mere vidtgående.

Det er i vid udstrækning lykkedes at opnå et markant løft i tilgængeligheden i de 11 boligområder, som er evalueret. De tilgængelige boliger medfører en bredere boligsammensætning med mulighed for at tiltrække nye beboere og fastholde en større del af eksempelvis afdelingens ældre beboere.

Rapporten konstaterer også, at der er flere tegn på, at de fysiske renoveringer har medvirket til at fremtidssikre boligafdelingerne og forbedre de sociale forhold i de udsatte boligområder.

Udover at evalueringen naturligvis har haft fokus på kvaliteten af de bygningsmæssige ændringer, er der i også i rapporten lagt særlig vægt på arkitektoniske og infrastrukturelle forhold, nedrivning, genhusning og tilgængelighed. De undersøgte bebyggelser er spredt, både geografisk over hele landet, og i forhold til deres alder, idet den ældste er opført i 1943 og den yngste i 1985.

Rapporten er delt i to. I første del diskuteres en række temaer på tværs af de enkelte byggesager mv. I den sidste del gennemgås hver enkelt renovering, der beskrives og evalueres.

Yderligere eksemplarer af rapporten kan bestilles på  http://sbi.dk/Pages/Renovering-af-almene-boligomraader.aspx.               

Prisen er 420 kr. + moms. Rapporten kan også downloades gratis på www.sbi.dk.

 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

 

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

I henhold til Almenboligloven § 91 stk. 9 og fondens regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen § 20 skal Landsbyggefonden løbende sikre erfaringsudveksling af renoveringsindsatsen samt evaluering af effekten af gennemførte indsatser i den almene sektor. Evalueringen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) er gennemført for at udvikle og forbedre kommende renoveringsopgaver ved videregivelse af erfaringerne om disse projekter til relevante parter i byggeriet, kommuner og boligorganisationer.

Den vedlagte rapport handler om fysiske renoveringer af 11 almene boligbebyggelser og evaluerer resultaterne af disse renoveringer. Formålet med rapporten og evalueringerne er at indhente erfaringer og inspiration, der kan benyttes og indgå i beslutningsgrundlaget i forbindelse med kommende renoveringer. Rapporten belyser også virkningerne af forskellige former for indsatser og peger på særlige forhold, der kan overvejes og undersøges inden en renovering sættes i gang.

Der peges endvidere på følgende registrerede forhold:

Der er i flere af bebyggelserne i stigende grad skabt gedigne og langtidsholdbare løsninger, hvor bebyggelsernes arkitektoniske kvaliteter er udviklet positivt både når der bygges videre på de eksisterende kvaliteter og når bebyggelserne ændres mere vidtgående.

Det er i vid udstrækning lykkedes at opnå et markant løft i tilgængeligheden i de 11 boligområder, som er evalueret. De tilgængelige boliger medfører en bredere boligsammensætning med mulighed for at tiltrække nye beboere og fastholde en større del af eksempelvis afdelingens ældre beboere.

Rapporten konstaterer også, at der er flere tegn på, at de fysiske renoveringer har medvirket til at fremtidssikre boligafdelingerne og forbedre de sociale forhold i de udsatte boligområder.

Udover at evalueringen naturligvis har haft fokus på kvaliteten af de bygningsmæssige ændringer, er der i også i rapporten lagt særlig vægt på arkitektoniske og infrastrukturelle forhold, nedrivning, genhusning og tilgængelighed. De undersøgte bebyggelser er spredt, både geografisk over hele landet, og i forhold til deres alder, idet den ældste er opført i 1943 og den yngste i 1985.

Rapporten er delt i to. I første del diskuteres en række temaer på tværs af de enkelte byggesager mv. I den sidste del gennemgås hver enkelt renovering, der beskrives og evalueres.

Yderligere eksemplarer af rapporten kan bestilles på  http://sbi.dk/Pages/Renovering-af-almene-boligomraader.aspx.               

Prisen er 420 kr. + moms. Rapporten kan også downloades gratis på www.sbi.dk.

 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

 

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.