Huslejestatistik 2017

Landsbyggefondens huslejestatistik for den almene boligsektor 2017 forligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside: https://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/

Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar 2017 i huslejeregistret. 

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2017 er 814 kr. pr. m2, og at huslejen er steget med 1,8 % i forhold til 2016. Statistikken viser at huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse. 

Der indgår et særligt tema om den månedlige husleje i almene boliger ibrugtaget 2012-2016. Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner. 

Statistikken erstatter fondens hidtidige huslejestatistik, som blev udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden. 

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse ved Morten Biering (tlf. 3376 2148) eller Evy I. Nielsen (tlf. 3376 2126). 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN
 

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.