Ledige boliger i den almene boligsektor 2016 - 2017

Der var i alt 1.637 ledige boliger i den almene boligsektor i januar 2017 viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. Det svarer til en stigning på 69 ledige boliger i forhold til januar 2016, mens ledighedsprocenten er stort set uændret. I januar 2017 udgør antallet af ledige boliger 0,29 % af samtlige boliger i den almene boligsektor. 

Ledige boliger indgår som centralt nøgletal i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne. Temastatistikken giver et samlet overblik over det seneste års udvikling i antallet af ledige boliger.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af huslejeregistret og viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2016 til januar 2017. Antallet af ledige boliger er størst i marts og lavest i september 2016. Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2017 er antallet af ledige boliger højst i Region Syddanmark og lavest i Region Hovedstaden. Knap 9 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højst i etagebyggeri. I januar 2017 har over halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder. 

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik http://ledigeboliger.lbf.dk/. Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef