Almenstyringsdialog.dk - ændringer i styringsrapporter mv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har besluttet, at der pr. 15. september 2017 skal implementeres en række ændringer i styringsrapporten for boligorganisationer og administrationsorganisationer samt i oplysningsskemaet for afdelinger. 

Nye data om effektivitet mv. indarbejdes. Desuden sker der en revision af indhold og omfang af spørgsmål, samt automatisk overførsel af en række data, herunder data om anvisninger, beboerklagenævnssager og fraflytninger, som erstatning for hidtidige manuelle indtastninger. Ændringer der bl.a. har fokus på at forenkle og lette den administrative opgave for boligorganisationerne og kommunerne. 

Dokumentationspakker 2017
I forbindelse med implementeringen af ændringerne i september, vil alle 2017-pakker, der på implementeringstidspunktet ikke er fremsendt til kommunen automatisk ændres til den nye version. Indtastninger mv. foretaget i styringsrapporter og oplysningsskemaer for afdelinger slettes automatisk. 

Der vil ikke ske ændringer i 2017-pakker, der er fremsendt til kommunen. 

Det anbefales derfor enten at udfylde styringsrapport mv. og fremsende dokumentationspakken inden implementeringstidspunktet, eller vente med at udfylde 2017-pakker til efter ændringerne er gennemført. 

Dokumentationspakker 2018
Dokumentationspakkerne for 2018 oprettes løbende i takt med, at boligorganisationernes regnskabsperiode for regnskab 2017 afsluttes. Der er således allerede oprettet et antal dokumentationspakker 2018 med den nuværende version af styringsrapport og oplysningsskemaet for afdelinger.

Det vil ikke være muligt at fremsende 2018-pakker i den nuværende version til kommunerne. I forbindelse med ændringerne i september, vil alle 2018-pakker automatisk ændres til den nye version, og indtastninger mv. foretaget i 2018-pakker vil blive slettet. Det anbefales derfor at vente med at udfylde 2018-pakker til efter ændringerne er gennemført. 

Indlæs sidste års svar
Ændringerne af indholdet i styringsrapporterne og oplysningsskemaet for afdelinger er omfattende. Besvarelser foretaget i den nuværende version af styringsrapporter og oplysningsskema vil ikke kunne anvendes i den nye version, hvorfor funktionen ”Indlæs sidste års svar” i overgangsåret ikke vil være mulig i alle tilfælde. 

Boligorganisationer der har fremsendt eller fremsender dokumentationspakker 2017 inden gennemførslen af ændringerne, vil ikke kunne indlæse sidste års svar i dokumentationspakkerne for 2018. 

Boligorganisationer der udfylder og fremsender 2017-pakker efter implementeringen af den nye version, vil derimod godt kunne indlæse sidste års svar i 2018-pakkerne.

Landsbyggefonden varetager driftsansvaret for Almenstyringsdialog.dk for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Fonden indarbejder løbede tilpasninger, ændringer og nye funktioner i platformen efter nærmere aftale med styrelsen. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på 3376 2121, mail rkp@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har besluttet, at der pr. 15. september 2017 skal implementeres en række ændringer i styringsrapporten for boligorganisationer og administrationsorganisationer samt i oplysningsskemaet for afdelinger. 

Nye data om effektivitet mv. indarbejdes. Desuden sker der en revision af indhold og omfang af spørgsmål, samt automatisk overførsel af en række data, herunder data om anvisninger, beboerklagenævnssager og fraflytninger, som erstatning for hidtidige manuelle indtastninger. Ændringer der bl.a. har fokus på at forenkle og lette den administrative opgave for boligorganisationerne og kommunerne. 

Dokumentationspakker 2017
I forbindelse med implementeringen af ændringerne i september, vil alle 2017-pakker, der på implementeringstidspunktet ikke er fremsendt til kommunen automatisk ændres til den nye version. Indtastninger mv. foretaget i styringsrapporter og oplysningsskemaer for afdelinger slettes automatisk. 

Der vil ikke ske ændringer i 2017-pakker, der er fremsendt til kommunen. 

Det anbefales derfor enten at udfylde styringsrapport mv. og fremsende dokumentationspakken inden implementeringstidspunktet, eller vente med at udfylde 2017-pakker til efter ændringerne er gennemført. 

Dokumentationspakker 2018
Dokumentationspakkerne for 2018 oprettes løbende i takt med, at boligorganisationernes regnskabsperiode for regnskab 2017 afsluttes. Der er således allerede oprettet et antal dokumentationspakker 2018 med den nuværende version af styringsrapport og oplysningsskemaet for afdelinger.

Det vil ikke være muligt at fremsende 2018-pakker i den nuværende version til kommunerne. I forbindelse med ændringerne i september, vil alle 2018-pakker automatisk ændres til den nye version, og indtastninger mv. foretaget i 2018-pakker vil blive slettet. Det anbefales derfor at vente med at udfylde 2018-pakker til efter ændringerne er gennemført. 

Indlæs sidste års svar
Ændringerne af indholdet i styringsrapporterne og oplysningsskemaet for afdelinger er omfattende. Besvarelser foretaget i den nuværende version af styringsrapporter og oplysningsskema vil ikke kunne anvendes i den nye version, hvorfor funktionen ”Indlæs sidste års svar” i overgangsåret ikke vil være mulig i alle tilfælde. 

Boligorganisationer der har fremsendt eller fremsender dokumentationspakker 2017 inden gennemførslen af ændringerne, vil ikke kunne indlæse sidste års svar i dokumentationspakkerne for 2018. 

Boligorganisationer der udfylder og fremsender 2017-pakker efter implementeringen af den nye version, vil derimod godt kunne indlæse sidste års svar i 2018-pakkerne.

Landsbyggefonden varetager driftsansvaret for Almenstyringsdialog.dk for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Fonden indarbejder løbede tilpasninger, ændringer og nye funktioner i platformen efter nærmere aftale med styrelsen. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på 3376 2121, mail rkp@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen