Nyt værktøj til intern benchmarking af effektivitetstal i de almene boligorganisationer

Landsbyggefonden har udviklet et nyt webbaseret værktøj – ”Effektivitetstal” - til brug for intern benchmarking af de almene boligorganisationers effektivitet på afgrænsede driftsudgifter. 

Udviklingen af værktøjet ligger i forlængelse af aftalen fra juni 2016 mellem Regeringen, KL, og BL – Danmarks Almene Boliger, om et nationalt effektiviseringsmåltal for den almene boligsektor. Det fastsatte effektiviseringsmåltal er på 1,5 mia. kr., og skal være indfriet i regnskaberne for 2020. Værktøjet giver boligorganisationerne en mulighed for løbende internt at følge op på effektiviseringsmålet i takt med at nye regnskaber indberettes til Landsbyggefonden. 

Aftalen om effektiviseringsmåltallet i 2020 er baseret på en Baselinemodel. Modellen anvendes til fremskrivning af driftsudgifter i den almene boligsektor. Fremskrivningen baserer sig på den faktiske pris- og lønudvikling samt beboersammensætning. Resultatet af fremskrivningen sammenlignes med den faktiske udgiftsbase i årene frem til 2020. 

Værktøjet indeholder en ”effektivitetssimulering”, hvor afdelingernes faktiske driftsudgifter på en række driftskonti, udgiftsbasen, sættes i forhold til de modelberegnede driftsudgifter, Baselinemodellen. Værktøjet viser forskellen mellem de to tal, og giver dermed boligorganisationerne mulighed for at vurdere udgiftsniveauet i deres afdelinger, herunder en indikation af forholdet til det fastlagte nationale effektivitets-/besparelsesmål. 

Det nye værktøj har til hensigt, at være en hjælp til boligorganisationernes arbejde med effektiviseringer, sammenligninger, benchmark, forvaltningsrevision og egenkontrol. 

Der er en nær kobling mellem dette interne benchmarkværktøj og videre søgninger i fondens regnskabsdatabase og tvillingværktøj. 

Værktøjet gøres snarest tilgængeligt via fondens hjemmeside https://lbf.dk/selvbetjeninger/ eller direkte via http://effektivitetstal.lbf.dk, og der logges på med NemId. I platformen er der adgang til brugervejledning samt beskrivelse af datagrundlag og beregningsforudsætninger. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen, telefon 3376 2121, Morten Biering, telefon 3376 2118 eller Evy Ivarsson Nielsen, telefon 3376 2126.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

 

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden har udviklet et nyt webbaseret værktøj – ”Effektivitetstal” - til brug for intern benchmarking af de almene boligorganisationers effektivitet på afgrænsede driftsudgifter. 

Udviklingen af værktøjet ligger i forlængelse af aftalen fra juni 2016 mellem Regeringen, KL, og BL – Danmarks Almene Boliger, om et nationalt effektiviseringsmåltal for den almene boligsektor. Det fastsatte effektiviseringsmåltal er på 1,5 mia. kr., og skal være indfriet i regnskaberne for 2020. Værktøjet giver boligorganisationerne en mulighed for løbende internt at følge op på effektiviseringsmålet i takt med at nye regnskaber indberettes til Landsbyggefonden. 

Aftalen om effektiviseringsmåltallet i 2020 er baseret på en Baselinemodel. Modellen anvendes til fremskrivning af driftsudgifter i den almene boligsektor. Fremskrivningen baserer sig på den faktiske pris- og lønudvikling samt beboersammensætning. Resultatet af fremskrivningen sammenlignes med den faktiske udgiftsbase i årene frem til 2020. 

Værktøjet indeholder en ”effektivitetssimulering”, hvor afdelingernes faktiske driftsudgifter på en række driftskonti, udgiftsbasen, sættes i forhold til de modelberegnede driftsudgifter, Baselinemodellen. Værktøjet viser forskellen mellem de to tal, og giver dermed boligorganisationerne mulighed for at vurdere udgiftsniveauet i deres afdelinger, herunder en indikation af forholdet til det fastlagte nationale effektivitets-/besparelsesmål. 

Det nye værktøj har til hensigt, at være en hjælp til boligorganisationernes arbejde med effektiviseringer, sammenligninger, benchmark, forvaltningsrevision og egenkontrol. 

Der er en nær kobling mellem dette interne benchmarkværktøj og videre søgninger i fondens regnskabsdatabase og tvillingværktøj. 

Værktøjet gøres snarest tilgængeligt via fondens hjemmeside https://lbf.dk/selvbetjeninger/ eller direkte via http://effektivitetstal.lbf.dk, og der logges på med NemId. I platformen er der adgang til brugervejledning samt beskrivelse af datagrundlag og beregningsforudsætninger. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen, telefon 3376 2121, Morten Biering, telefon 3376 2118 eller Evy Ivarsson Nielsen, telefon 3376 2126.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

 

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen