Nybyggeri i den almene boligsektor 2011-2016

Der er bygget 20.255 nye almene boliger i perioden 2011-16 med en samlet anskaffelsessum på 31,8 mia. kr. beregnet ud fra minimum godkendt skema B. Godt halvdelen af de nye almene boliger er familieboliger, mens ungdomsboliger udgør 32 % og ældreboliger udgør 18 %.

Landsbyggefonden viser i denne temastatistik omfanget af nye almene boliger og anskaffelsesudgifterne hertil i perioden 2011-2016. Statistikken omfatter boliger i almene boligorganisationer, som er opført med støtte i perioden 2011-2016. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over antallet af nye almene boliger fordelt på de enkelte kommuner i perioden. 

Temastatistikken viser fordelingen af de samlede anskaffelsesudgifter til de nye almene boliger i perioden fordelt på hovedposter. Knap 70 % af den samlede anskaffelsessum er entrepriseudgifter, mens 19 % er grundudgifter. For 68 % af boligerne svarer anskaffelsesudgifterne til maksimumbeløbet for støttet byggeri. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Helle Cwarzko Timm på 3376 2118, mail hct@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef