Udgiftsstatistik 2017

Landsbyggefondens udgiftsstatistik for den almene boligsektor 2017 foreligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside: https://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/

Udgiftsstatistikken er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden og baserer sig på regnskabstal for 2016 og budgettal for 2017. 

Udgiftsstatistikken viser de almene boligers faktiske og budgetterede udgifter og udgiftssammensætning. Statistikken viser desuden udviklingen i udgifterne over tid. Statistikken viser at udgifterne varierer på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder og type. 

Der indgår et særligt tema om effektivitet, hvor den almene boligsektors aktuelle status i forhold til det aftalte effektivitetsmål for 2020 i den almene boligsektor opgøres. 

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse ved Morten Biering (tlf. 3376 2148), Joachim Boie Helvang (tlf. 3376 2095) eller Evy I. Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN
 

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Landsbyggefondens udgiftsstatistik for den almene boligsektor 2017 foreligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside: https://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/

Udgiftsstatistikken er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden og baserer sig på regnskabstal for 2016 og budgettal for 2017. 

Udgiftsstatistikken viser de almene boligers faktiske og budgetterede udgifter og udgiftssammensætning. Statistikken viser desuden udviklingen i udgifterne over tid. Statistikken viser at udgifterne varierer på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder og type. 

Der indgår et særligt tema om effektivitet, hvor den almene boligsektors aktuelle status i forhold til det aftalte effektivitetsmål for 2020 i den almene boligsektor opgøres. 

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse ved Morten Biering (tlf. 3376 2148), Joachim Boie Helvang (tlf. 3376 2095) eller Evy I. Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN
 

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen