Aktuelle almene satser fremover på Landsbyggefondens hjemmeside. Nye opdaterede satser for bestyrelsesvederlag, bidrag til arbejdskapital, bidrag til dispositionsfond, dækning af tab ved fraflytning, m.fl.

Landsbyggefonden vil fremover forestå formidlingen af en række af de aktuelle almene satser. Information om opdatering af de enkelte satser og de konkrete satser vil ske via Landsbyggefonden.

Følgende satser vil fremover blive formidlet af Landsbyggefonden, og kan findes på fondens hjemmeside under menupunktet Regler og satser  
https://lbf.dk/regler-og-satser/satser/:

 • Bidrag til arbejdskapitalen
 • Bidrag til dispositionsfonden
 • Dækning ved tab på fraflyttere mv.
 • Bestyrelsesvederlag
 • Påkravsgebyr
 • Beboerklagenævnsgebyr
 • Råderetsbeløb
 • Beboerindskud
 • Aftrapning af rentesikring
 • Maksimumsbeløb for støttet byggeri
 • Energitillæg til maksimumsbeløb for støttet byggeri
 • Ungdomsboligbidrag
 • Pligtmæssige bidrag (A- og G-indskud) – formidles allerede via "LBF Orienterer"

På fondens hjemmeside vil der desuden fremgå yderligere information om satserne, opdateringer mv.

Opdaterede satser:

En række af satserne er blevet opdaterede, og kan ses nedenfor. 

Bidrag til arbejdskapitalen

Pr. 1. januar 2019 fastsættes maksimalt årligt bidrag til arbejdskapitalen, jf. driftsbekendtgørelsens § 38, stk. 1, til: 161 kr./lejemålsenhed, indtil arbejdskapitalen for boligorganisationen som helhed i likvide midler, jf. driftsbekendtgørelsens § 38, stk. 1, udgør: 3.119 kr./lejemålsenhed.

Bidrag til dispositionsfonden

Pr. 1. januar 2019 fastsættes afdelingernes årlige henlæggelser til dispositionsfonden, jf. driftsbekendtgørelsens § 42, til: 571 kr. /lejemålsenhed, indtil dispositionsfonden for boligorganisationen som helhed i likvide midler, jf. driftsbekendtgørelsens § 42, udgør: 5.700 kr./lejemålsenhed.

Dækning af tab ved fraflyttere mv.

Pr. 1. januar 2019 fastsættes dispositionsfondens dækning af en afdelings tab ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen, jf. driftsbekendtgørelsens § 43, stk. 1, til den del der overstiger: 328 kr./lejemålsenhed.

Bestyrelsesvederlag

Det samlede årlige vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed er, jf. driftsbekendtgørelsens § 14, stk. 1 fastsat til:

De første 100 lejemålsenheder         69,86 kr.

Øvrige lejemålsenheder                   41,91 kr.

Bestyrelsen kan beslutte, at disse beløb hvert år reguleres i overensstemmelse med lønindekset for den private sektor. Så bliver det maksimale samlede årlige vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed:

De første 100 lejemålsenheder         81,42 kr.

Øvrige lejemålsenheder                   48,85 kr. 

Påkravsgebyr

Pr. 1. januar 2019 fastsættes gebyr for påkrav, jf. § 90, stk. 2 i lov om leje af almene boliger til: 284 kr. 

Beboerklagenævnsgebyr

Pr. 1. januar 2019 fastsættes beboerklagenævnsgebyr, jf. § 102, stk. 1 i lov om leje af almene boliger til: 146 kr. 

Råderetsbeløb

Pr. 1. januar 2019 fastsættes maksimum for godtgørelse ved råderet, jf. driftsbekendtgørelsens § 90, stk. 5 til: 125.302 kr.

Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunalbestyrelsen, jf. driftsbekendtgørelsens § 90, stk. 5 fastsættes til: 182.127 kr. 

Beløbsgrænse for forhøjelse af beboerindskud

Pr. 1. januar 2019 fastsættes beløbsgrænsen for forhøjelse af beboerindskud, jf. § 48, stk. 2 i lov om leje af almene boliger til: 237 kr./m2.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Morten Biering på telefon 3376 2148, mail mbi@lbfk.dk, Henning Kjær Rasmussen 3376 2128, mail hkr@lbf.dk, Rasmus Kofoed Pedersen 3376 2121, mail rkp@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden vil fremover forestå formidlingen af en række af de aktuelle almene satser. Information om opdatering af de enkelte satser og de konkrete satser vil ske via Landsbyggefonden.

Følgende satser vil fremover blive formidlet af Landsbyggefonden, og kan findes på fondens hjemmeside under menupunktet Regler og satser  
https://lbf.dk/regler-og-satser/satser/:

 • Bidrag til arbejdskapitalen
 • Bidrag til dispositionsfonden
 • Dækning ved tab på fraflyttere mv.
 • Bestyrelsesvederlag
 • Påkravsgebyr
 • Beboerklagenævnsgebyr
 • Råderetsbeløb
 • Beboerindskud
 • Aftrapning af rentesikring
 • Maksimumsbeløb for støttet byggeri
 • Energitillæg til maksimumsbeløb for støttet byggeri
 • Ungdomsboligbidrag
 • Pligtmæssige bidrag (A- og G-indskud) – formidles allerede via "LBF Orienterer"

På fondens hjemmeside vil der desuden fremgå yderligere information om satserne, opdateringer mv.

Opdaterede satser:

En række af satserne er blevet opdaterede, og kan ses nedenfor. 

Bidrag til arbejdskapitalen

Pr. 1. januar 2019 fastsættes maksimalt årligt bidrag til arbejdskapitalen, jf. driftsbekendtgørelsens § 38, stk. 1, til: 161 kr./lejemålsenhed, indtil arbejdskapitalen for boligorganisationen som helhed i likvide midler, jf. driftsbekendtgørelsens § 38, stk. 1, udgør: 3.119 kr./lejemålsenhed.

Bidrag til dispositionsfonden

Pr. 1. januar 2019 fastsættes afdelingernes årlige henlæggelser til dispositionsfonden, jf. driftsbekendtgørelsens § 42, til: 571 kr. /lejemålsenhed, indtil dispositionsfonden for boligorganisationen som helhed i likvide midler, jf. driftsbekendtgørelsens § 42, udgør: 5.700 kr./lejemålsenhed.

Dækning af tab ved fraflyttere mv.

Pr. 1. januar 2019 fastsættes dispositionsfondens dækning af en afdelings tab ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen, jf. driftsbekendtgørelsens § 43, stk. 1, til den del der overstiger: 328 kr./lejemålsenhed.

Bestyrelsesvederlag

Det samlede årlige vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed er, jf. driftsbekendtgørelsens § 14, stk. 1 fastsat til:

De første 100 lejemålsenheder         69,86 kr.

Øvrige lejemålsenheder                   41,91 kr.

Bestyrelsen kan beslutte, at disse beløb hvert år reguleres i overensstemmelse med lønindekset for den private sektor. Så bliver det maksimale samlede årlige vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed:

De første 100 lejemålsenheder         81,42 kr.

Øvrige lejemålsenheder                   48,85 kr. 

Påkravsgebyr

Pr. 1. januar 2019 fastsættes gebyr for påkrav, jf. § 90, stk. 2 i lov om leje af almene boliger til: 284 kr. 

Beboerklagenævnsgebyr

Pr. 1. januar 2019 fastsættes beboerklagenævnsgebyr, jf. § 102, stk. 1 i lov om leje af almene boliger til: 146 kr. 

Råderetsbeløb

Pr. 1. januar 2019 fastsættes maksimum for godtgørelse ved råderet, jf. driftsbekendtgørelsens § 90, stk. 5 til: 125.302 kr.

Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunalbestyrelsen, jf. driftsbekendtgørelsens § 90, stk. 5 fastsættes til: 182.127 kr. 

Beløbsgrænse for forhøjelse af beboerindskud

Pr. 1. januar 2019 fastsættes beløbsgrænsen for forhøjelse af beboerindskud, jf. § 48, stk. 2 i lov om leje af almene boliger til: 237 kr./m2.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Morten Biering på telefon 3376 2148, mail mbi@lbfk.dk, Henning Kjær Rasmussen 3376 2128, mail hkr@lbf.dk, Rasmus Kofoed Pedersen 3376 2121, mail rkp@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen