Ghettokriterier for almene boligområder 2017

Landsbyggefonden opgør i ny temastatistik værdierne for Trafik-, Bygnings- og Boligministeriets 5 ghettokriterier pr. 1. december 2017 på afdelingsniveau i 197 almene boligområder, som løbende monitoreres af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

De 197 boligområder dækker ca. en tredjedel af den almene boligsektors boliger og huser knap 40 pct. af de almene beboere. De 197 boligområder indeholder de 22 almene boligområder, der er på listen over ghettoområder pr. 1. december 2017 samt de 52 boligområder på listen over udsatte almene boligområder, der kan søge støtte til infrastrukturændringer pr. 1. december 2017.

Temastatistikken er baseret på adresseoplysninger for den almene boligsektor i Landsbyggefondens huslejeregister pr. 1. januar 2018 og data fra Danmarks Statistiks Forskningsservice. Fonden forventer fremover, at udarbejde opdaterede opgørelser over ghettokriterier i de almene boligafdelinger, når der foreligger nye data.

I tillæg til temastatistikken har Landsbyggefonden udarbejdet en samlet excel-fil med opgørelse af ghettokriterier for de almene boligafdelinger i hvert af årene 2014, 2015, 2016 og 2017. Excel-filen indeholder desuden oplysning om den enkelte boligafdelings lbf.nr., antal opfyldte kriterier samt en nærmere dokumentation for datakilder og beregningsforudsætninger.

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan sammen med excel-fil hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Jette Jensen på telefon 3376 2119, mail jje@lbf.dk, Morten Biering på 3376 2148, mail mbi@lbfk.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden opgør i ny temastatistik værdierne for Trafik-, Bygnings- og Boligministeriets 5 ghettokriterier pr. 1. december 2017 på afdelingsniveau i 197 almene boligområder, som løbende monitoreres af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

De 197 boligområder dækker ca. en tredjedel af den almene boligsektors boliger og huser knap 40 pct. af de almene beboere. De 197 boligområder indeholder de 22 almene boligområder, der er på listen over ghettoområder pr. 1. december 2017 samt de 52 boligområder på listen over udsatte almene boligområder, der kan søge støtte til infrastrukturændringer pr. 1. december 2017.

Temastatistikken er baseret på adresseoplysninger for den almene boligsektor i Landsbyggefondens huslejeregister pr. 1. januar 2018 og data fra Danmarks Statistiks Forskningsservice. Fonden forventer fremover, at udarbejde opdaterede opgørelser over ghettokriterier i de almene boligafdelinger, når der foreligger nye data.

I tillæg til temastatistikken har Landsbyggefonden udarbejdet en samlet excel-fil med opgørelse af ghettokriterier for de almene boligafdelinger i hvert af årene 2014, 2015, 2016 og 2017. Excel-filen indeholder desuden oplysning om den enkelte boligafdelings lbf.nr., antal opfyldte kriterier samt en nærmere dokumentation for datakilder og beregningsforudsætninger.

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan sammen med excel-fil hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Jette Jensen på telefon 3376 2119, mail jje@lbf.dk, Morten Biering på 3376 2148, mail mbi@lbfk.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.