De almene boligafdelingers udgifter til renovation 2016

Landsbyggefondens nye temastatistik opgør de almene boligafdelingers gennemsnitlige udgifter til renovation i 2016. 

I 2016 er den gennemsnitlige renovationsudgift i de almene boligafdelinger 26 kr. pr. m2. Den gennemsnitlige renovationsudgift i den almene boligsektor er uforandret siden 2012. Der er dog store forskelle lokalt. De gennemsnitlige renovationsudgifter er lavere i boligafdelingerne i Region Midtjylland end i afdelingerne i de øvrige regioner. Der er ligeledes store variationer på kommuneniveau, fra 16 kr. pr. m2 i boligafdelinger i Morsø og Aarhus Kommuner til 41 kr. pr. m2 i Halsnæs Kommune. 

Temastatistikken er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens regnskabsdatabase og opgør de almene boligafdelingers udgifter til renovation (konto 109) i regnskabsåret 2016. Kommunale forskelle på serviceniveau, sorteringskrav, takster m.v. indenfor affaldsområdet behandles ikke særskilt i temastatistikken. Det samme gælder eventuelle lokale beslutninger om f.eks. hyppigere tømningsinterval eller affaldsbeholderstørrelser, der også kan påvirke renovationsudgifterne. 

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.