Ledige boliger i den almene boligsektor 2017-2018

Der var i alt 1.463 ledige boliger i den almene boligsektor i januar 2018 viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. Det svarer til et fald på 174 ledige boliger i forhold til januar 2017, mens ledighedsprocenten er stort set uændret. I januar 2018 udgør antallet af ledige boliger 0,26 % af samtlige boliger i den almene boligsektor.  

Ledige boliger indgår som centralt nøgletal i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne. Temastatistikken giver et samlet overblik over det seneste års udvikling i antallet af ledige boliger. 

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2017 til januar 2018. Antallet af ledige boliger er størst i august og lavest i december 2017. Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2018 er antallet af ledige boliger højst i Region Midtjylland og lavest i Region Hovedstaden. Godt 8 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højst i etagebyggeri. I januar 2018 har over halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder. 

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik http://ledigeboliger.lbf.dk/. Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Der var i alt 1.463 ledige boliger i den almene boligsektor i januar 2018 viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. Det svarer til et fald på 174 ledige boliger i forhold til januar 2017, mens ledighedsprocenten er stort set uændret. I januar 2018 udgør antallet af ledige boliger 0,26 % af samtlige boliger i den almene boligsektor.  

Ledige boliger indgår som centralt nøgletal i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne. Temastatistikken giver et samlet overblik over det seneste års udvikling i antallet af ledige boliger. 

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2017 til januar 2018. Antallet af ledige boliger er størst i august og lavest i december 2017. Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2018 er antallet af ledige boliger højst i Region Midtjylland og lavest i Region Hovedstaden. Godt 8 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højst i etagebyggeri. I januar 2018 har over halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder. 

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik http://ledigeboliger.lbf.dk/. Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen