Asbest

I medierne har der været fokus på renoveringen af almene boliger og behandlingen af asbest mv. og orientering af beboerne herom. Særligt i ældre byggeri kan der forekomme asbest i lighed med andre miljøgifte som PCB, bly m.m. Som ansvarlige og professionelle bygherrer har de almene boligorganisationer et ansvar for, at regler om sikkerhed overholdes. Disse regler angår først og fremmest arbejdsmiljøet samt regler om bortskaffelse mv. Overholdelse af disse regler bør også sikre, at beboerne i de berørte ejendomme ikke udsættes for fare.

Håndtering af miljøgifte i forbindelse med renoveringer opfattes således normalt som den professionelle bygherrers forpligtelse, og heri ligger også, at bygherrer ikke altid orienterer om håndteringen af de enkelte miljøgifte, men anser det som en del af den generelle forpligtelse. Det kan imidlertid føre til uklarhed og utryghed, at der ikke findes klare anvisninger for genhusning, beboerinformation mv. i forhold til renoveringer og blotlægning af miljøgifte.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har tidligere udarbejdet vejledninger på asbest-området men overvejer på baggrund af ovennævnte med støtte fra Landsbyggefonden at udarbejde en anvisning el. lign. på dette område, som kan blive et krav og dermed en standard for renoveringer af almene boliger. Det er forventningen, at denne standard også kan være til inspiration for myndigheder og det øvrige boligmarked.

SBi-projektet skal som nævnt føre til en anvisning om sikkerhed for beboere i forbindelse med renovering, der indebærer håndtering af sundhedsfarlige materialer, herunder både beboerinddragelse, beboerorientering og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forhold til opretholdelse af et godt indeklima under og efter renoveringen.

Det er et område, hvor der allerede er skrevet en del, men det er også et område, hvor der kunne ønskes en samlende fremstilling. Der arbejdes også med at bistå med kurser eller orienteringsmøder. Mere herom fra fonden og/eller relevante partnere snarest.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

 

Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen
Leif Tøiberg signature
Leif Tøiberg

I medierne har der været fokus på renoveringen af almene boliger og behandlingen af asbest mv. og orientering af beboerne herom. Særligt i ældre byggeri kan der forekomme asbest i lighed med andre miljøgifte som PCB, bly m.m. Som ansvarlige og professionelle bygherrer har de almene boligorganisationer et ansvar for, at regler om sikkerhed overholdes. Disse regler angår først og fremmest arbejdsmiljøet samt regler om bortskaffelse mv. Overholdelse af disse regler bør også sikre, at beboerne i de berørte ejendomme ikke udsættes for fare.

Håndtering af miljøgifte i forbindelse med renoveringer opfattes således normalt som den professionelle bygherrers forpligtelse, og heri ligger også, at bygherrer ikke altid orienterer om håndteringen af de enkelte miljøgifte, men anser det som en del af den generelle forpligtelse. Det kan imidlertid føre til uklarhed og utryghed, at der ikke findes klare anvisninger for genhusning, beboerinformation mv. i forhold til renoveringer og blotlægning af miljøgifte.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har tidligere udarbejdet vejledninger på asbest-området men overvejer på baggrund af ovennævnte med støtte fra Landsbyggefonden at udarbejde en anvisning el. lign. på dette område, som kan blive et krav og dermed en standard for renoveringer af almene boliger. Det er forventningen, at denne standard også kan være til inspiration for myndigheder og det øvrige boligmarked.

SBi-projektet skal som nævnt føre til en anvisning om sikkerhed for beboere i forbindelse med renovering, der indebærer håndtering af sundhedsfarlige materialer, herunder både beboerinddragelse, beboerorientering og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forhold til opretholdelse af et godt indeklima under og efter renoveringen.

Det er et område, hvor der allerede er skrevet en del, men det er også et område, hvor der kunne ønskes en samlende fremstilling. Der arbejdes også med at bistå med kurser eller orienteringsmøder. Mere herom fra fonden og/eller relevante partnere snarest.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

 

Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen
Leif Tøiberg signature
Leif Tøiberg