Vejledninger om egenkontrol og styring af den almene boligsektor og ny bekendtgørelse om drift af almene boliger

Ny vejledning om styring af den almene boligsektor

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt en ny og opdateret vejledning om styring af den almene boligsektor. Vejledningen er en revideret udgave af Socialministeriets vejledning om styring af den almene boligsektor fra 2010. 

Vejledning om egenkontrol i almene boligorganisationer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derudover udsendt en ny vejledning om egenkontrol i almene boligorganisationer. Vejledningen giver en sammenhængende fremstilling af, hvad reglerne om egenkontrol indebærer. 

Vejledningen afløser den hidtil gældende vejledning om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer. 

Efter aftale med styrelsen vedlægges de to vejledninger til boligorganisationer samt orienteringsbrev fra styrelsen. Styrelsen fremsender vejledningerne til kommunerne. Endvidere vedlægges informationspjece om effektivitetstal. Vejledningerne vil desuden være tilgængelige på styrelsens hjemmeside http://www.trafikstyrelsen.dk/da.aspx Informationspjecen er tilgængelig på http://www.almeneffektivitet.dk/

Ny bekendtgørelse af drift af almene boliger m.v.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018. 

Baggrunden er, at den tidligere bekendtgørelse nr. 1540 af 16. december 2013 om drift af almene boliger m.v. er blevet ændret adskillige gange. Den nye bekendtgørelse er en sammenskrivning af allerede gældende regler og indeholder ikke nye ændringer. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. februar 2018.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef