Ændringer i Driftsstoette.lbf.dk

Landsbyggefondens driftsstøttesystem blev taget i brug den 1. januar 2012, og anvendes som et digitalt værktøj til oprettelse af ansøgninger om driftsstøtte samt løbende sagsbehandling i samarbejdet mellem boligorganisationerne og Landsbyggefonden.

Herudover har kommunerne, boligorganisationernes rådgivere (hvis boligorganisationerne vælger dette), revisor og de relevante realkreditinstitutter adgang til systemet.

Der sker en løbende udvikling af dette IT-system, både i forhold til eksterne brugere og i det bagvedliggende interne ESDH system.

Første større ændring i den eksterne brugerflade vil blive lagt i produktion den 6. juni 2018 fra kl. 13 - ca. kl. 16, og omfatter et nyt og mere logisk design til oprettelse af ansøgninger om driftsstøtte samt et nyt design og ændringer i det tilhørende ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaer oprettet før 6. juni 2018 kl. 13 forbliver uforandret, idet ovenstående ændringer vedrørende ansøgningsskemaet alene omfatter ansøgningsskemaer oprettet efter dette tidspunkt.

Derudover er der sket en forbedring af nøglekontakter, så kontaktoplysninger på rådgiver kan indtastes, og som omfatter både eksisterende og nye ansøgninger.

Ændringerne vil blive lagt i produktion den 6. juni 2018 fra kl. 13 - ca. kl. 16, hvorfor systemet derfor ikke kan anvendes i dette tidsrum.

Eventuelle spørgsmål til oprettelse af ansøgninger eller ændringerne i ansøgningsskemaet kan rettes til Center for Særlig Driftsstøtte, økonomisk konsulent Charlotte Rønnebæk på chr@lbf.dk eller tlf.: 33 76 21 39.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Landsbyggefondens driftsstøttesystem blev taget i brug den 1. januar 2012, og anvendes som et digitalt værktøj til oprettelse af ansøgninger om driftsstøtte samt løbende sagsbehandling i samarbejdet mellem boligorganisationerne og Landsbyggefonden.

Herudover har kommunerne, boligorganisationernes rådgivere (hvis boligorganisationerne vælger dette), revisor og de relevante realkreditinstitutter adgang til systemet.

Der sker en løbende udvikling af dette IT-system, både i forhold til eksterne brugere og i det bagvedliggende interne ESDH system.

Første større ændring i den eksterne brugerflade vil blive lagt i produktion den 6. juni 2018 fra kl. 13 - ca. kl. 16, og omfatter et nyt og mere logisk design til oprettelse af ansøgninger om driftsstøtte samt et nyt design og ændringer i det tilhørende ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaer oprettet før 6. juni 2018 kl. 13 forbliver uforandret, idet ovenstående ændringer vedrørende ansøgningsskemaet alene omfatter ansøgningsskemaer oprettet efter dette tidspunkt.

Derudover er der sket en forbedring af nøglekontakter, så kontaktoplysninger på rådgiver kan indtastes, og som omfatter både eksisterende og nye ansøgninger.

Ændringerne vil blive lagt i produktion den 6. juni 2018 fra kl. 13 - ca. kl. 16, hvorfor systemet derfor ikke kan anvendes i dette tidsrum.

Eventuelle spørgsmål til oprettelse af ansøgninger eller ændringerne i ansøgningsskemaet kan rettes til Center for Særlig Driftsstøtte, økonomisk konsulent Charlotte Rønnebæk på chr@lbf.dk eller tlf.: 33 76 21 39.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen