Indbydelse til informationsmøder om renoveringsstøtte, særlig driftsstøtte, digitale ansøgninger, BOSSINF renovering, totaløkonomi mv.

Fonden afholder i november og december 2018, 3 informationsmøder om ovenstående.

Arrangementerne henvender sig til projektledere/forretningsførere m. fl. i boligorganisationer, ansatte i kommuner, bygherrerådgivere samt andre involverede.

Opmærksomheden henledes på, at disse møder har samme indhold som de tidligere informationsmøder om samme emne, disse er afholdt i perioden 2013-18. Møderne henvender sig derfor til de, der ikke tidligere har deltaget.

Indholdet er følgende:

10.00-12.00: Renoveringsstøtteordningen.

  • Bygherrens rolle frem til skema A.
  • Helhedsplanens betydning for støttesagen.
  • Kriterier for renoveringsstøtte og hvad er god byggeteknisk dokumentation.
  • Gennemgang af fondens støtterammer for renoveringsstøtte, infrastruktur og energibesparende tiltag. 

12.00-12.45: Frokost.

12.45-14.00: Budgetark, Driftsstøttesystemet, BOSSINFrenovering og Totaløkonomi. Gennemgang af regler og praktisk anvendelse af IT-systemerne.

14.15-16.00: Driftsstøtte og husleje, rammer og støttemuligheder.

Introduktion til de forskellige støttemuligheder der kan anvendes i tilknytning til en renovering at sikre en konkurrencedygtig husleje i forbindelse med renoveringsstøttesager mv.

Mødenr. 2018-0321: København, mandag d. 26. november 2018, Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V.

Mødenr. 2018-0322: Vejle, tirsdag d. 4. december 2018, Hotel Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle.

Mødenr. 2018-0323: Aalborg, torsdag d. 6. december 2018, Hotel Cornwell, Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.

Deltagelse i arrangementerne er gratis.

Tilmelding skal ske via mail til kursus@bl.dk senest mandag d. 17. september 2018. I bedes anføre mødenummeret i emnefeltet.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

 

Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen
Leif Tøiberg signature
Leif Tøiberg

Fonden afholder i november og december 2018, 3 informationsmøder om ovenstående.

Arrangementerne henvender sig til projektledere/forretningsførere m. fl. i boligorganisationer, ansatte i kommuner, bygherrerådgivere samt andre involverede.

Opmærksomheden henledes på, at disse møder har samme indhold som de tidligere informationsmøder om samme emne, disse er afholdt i perioden 2013-18. Møderne henvender sig derfor til de, der ikke tidligere har deltaget.

Indholdet er følgende:

10.00-12.00: Renoveringsstøtteordningen.

  • Bygherrens rolle frem til skema A.
  • Helhedsplanens betydning for støttesagen.
  • Kriterier for renoveringsstøtte og hvad er god byggeteknisk dokumentation.
  • Gennemgang af fondens støtterammer for renoveringsstøtte, infrastruktur og energibesparende tiltag. 

12.00-12.45: Frokost.

12.45-14.00: Budgetark, Driftsstøttesystemet, BOSSINFrenovering og Totaløkonomi. Gennemgang af regler og praktisk anvendelse af IT-systemerne.

14.15-16.00: Driftsstøtte og husleje, rammer og støttemuligheder.

Introduktion til de forskellige støttemuligheder der kan anvendes i tilknytning til en renovering at sikre en konkurrencedygtig husleje i forbindelse med renoveringsstøttesager mv.

Mødenr. 2018-0321: København, mandag d. 26. november 2018, Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V.

Mødenr. 2018-0322: Vejle, tirsdag d. 4. december 2018, Hotel Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle.

Mødenr. 2018-0323: Aalborg, torsdag d. 6. december 2018, Hotel Cornwell, Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.

Deltagelse i arrangementerne er gratis.

Tilmelding skal ske via mail til kursus@bl.dk senest mandag d. 17. september 2018. I bedes anføre mødenummeret i emnefeltet.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

 

Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen
Leif Tøiberg signature
Leif Tøiberg