To forskningsrapporter om boligsociale indsatser støttet af Landsbyggefonden

Print

Print Print icon

Landsbyggefonden har på baggrund af 2011-2014-midlerne meddelt tilsagn om støtte til boligsociale indsatser og huslejenedsættelser til udsatte almene boligafdelinger i Danmark. Midlerne er blevet uddelt til 89 boligsociale indsatser, mens 94 afdelinger foreløbigt har modtaget huslejestøtte. Landsbyggefonden har igangsat en landsdækkende evaluering med fokus på aktiviteter, der er målrettet:

  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Skolegang og uddannelse
  • Forældrekompetencer og børns trivsel
  • Beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige beboere tættere på arbejdsmarkedet
  • Huslejenedsættelser

Der foreligger nu to forskningsrapporter:

  1. Børn og unges uddannelseschancer – De boligsociale indsatsers bidrag
  2. En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser

Rapporterne viser, at de boligsociale indsatser gør en forskel for beboerne i boligområderne. De undersøgte aktiviteter kan motivere og skabe positive forandringer hos børn, unge og voksne og give dem sociale og faglige kompetencer til at komme videre i uddannelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet.

De boligsociale indsatser skaber også rum for et bedre samarbejde imellem de kommunale, de frivillige og de boligsociale aktører med fokus på lokale udfordringer behov og løsninger. Dermed har de boligsociale indsatser bidraget til et bedre samarbejde både på uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet til gavn for alle parter.

De boligsociale indsatser har også deres styrke i at være brobyggende mellem beboere og de kommunale tilbud, og derved kan de være med til at sikre, at de kommunale tilbud kommer ud til endnu flere beboere i de udsatte boligområder. 

Rapporten, der sætter fokus på beskæftigelse viser, at de boligsociale indsatser er med til at bane vejen til arbejdsmarkedet for beboerne. Chancen for at få og fastholde et fritidsjob for unge, der har haft deltaget i en fritidsjobindsats eller i et lommepengeprojekt i regi af en boligsocial indsats, er tre gange større end for de unge, der ikke har. Rapporten viser også, at kvinder, der uddannes til at være netværksmødre, i højere grad end andre kvinder i boligområderne søger uddannelse.

Rapporterne kan downloades fra Landsbyggefondens hjemmeside

https://lbf.dk/om-lbf/publikationer/boern-og-unges-uddannelseschancer-de-boligsociale-indsatsers-bidrag/ og

https://lbf.dk/om-lbf/publikationer/en-vej-til-arbejdsmarkedet-med-de-boligsociale-indsatser/

Forfattere:

Gunvor Christensen, SFI, Vibeke Jakobsen, SFI, Morten Holm Ememark, SFI, Joanna Gulløv Widding, Cecilie Lykke Stabell, Christopher Dehn Søgaard, Hanne Nielsen, Louise Glerup Aner.

Udgivet 22. august 2018
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

ISBN 978-87-7119-526-2, ISBN 978-87-7119-524-8

E-ISBN 978-87-7119-527-9, E-ISBN 978-87-7119-525-5

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

 

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.