De almene boligafdelingers nettokapitaludgifter og finansiering 2017

Landsbyggefondens nye temastatistik opgør de almene boligafdelingers nettokapitaludgifter i regnskabsåret 2017 fordelt på boligafdelingernes tilsagnsperiode og boligtype mv. Herudover beskrives finansieringsformerne og omfanget af alment byggeri i de forskellige tilsagnsperioder.

De almene boligafdelingers nettokapitaludgifter udgør i gennemsnit 219 kr. pr. m2 i 2017. I de almene familieboliger udgør nettokapitaludgifterne i gennemsnit 166 kr. pr. m2 i 2017, mens udgiften i almene ældreboliger er mere end 3 gange så høj med gennemsnitlig 563 kr. pr. m2. Ældreboligerne er samlet set væsentligt nyere og dermed også af den grund dyrere i anskaffelsessummerne/nettokapitaludgifterne.

Opgørelsen er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens Regnskabsdatabase og Landsbyggefondens stamdatabase.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Landsbyggefondens nye temastatistik opgør de almene boligafdelingers nettokapitaludgifter i regnskabsåret 2017 fordelt på boligafdelingernes tilsagnsperiode og boligtype mv. Herudover beskrives finansieringsformerne og omfanget af alment byggeri i de forskellige tilsagnsperioder.

De almene boligafdelingers nettokapitaludgifter udgør i gennemsnit 219 kr. pr. m2 i 2017. I de almene familieboliger udgør nettokapitaludgifterne i gennemsnit 166 kr. pr. m2 i 2017, mens udgiften i almene ældreboliger er mere end 3 gange så høj med gennemsnitlig 563 kr. pr. m2. Ældreboligerne er samlet set væsentligt nyere og dermed også af den grund dyrere i anskaffelsessummerne/nettokapitaludgifterne.

Opgørelsen er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens Regnskabsdatabase og Landsbyggefondens stamdatabase.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.