Huslejestatistik 2018

Landsbyggefondens huslejestatistik for den almene boligsektor 2018 foreligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside: https://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/.

Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar 2018 i huslejeregistret.

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2018 er 824 kr. pr. m2, og at huslejen er steget med 1,2 % i forhold til 2017. Statistikken viser at huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse.

Der indgår et særligt tema om den månedlige husleje i de almene ungdomsboliger. Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse ved Morten Biering (tlf. 3376 2148) eller Evy I. Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Landsbyggefondens huslejestatistik for den almene boligsektor 2018 foreligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside: https://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/.

Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar 2018 i huslejeregistret.

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2018 er 824 kr. pr. m2, og at huslejen er steget med 1,2 % i forhold til 2017. Statistikken viser at huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse.

Der indgår et særligt tema om den månedlige husleje i de almene ungdomsboliger. Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse ved Morten Biering (tlf. 3376 2148) eller Evy I. Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.