Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018

Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer har medvirket til, at antallet af boligorganisationer er faldet fra 2008 til 2018.

Den 1. januar 2018 består den almene boligsektor af 573.066 boliger fordelt på 7.085 boligafdelinger i 561 boligorganisationer. I perioden 2008-2018 er den almene boligsektor vokset med 21.770 boliger, mens antallet af boligafdelinger er faldet med 788 og antallet af boligorganisationer med 189.

Temastatistikken opgør den faktiske udvikling af antal almene boligorganisationer, boligafdelinger og boliger i perioden 2008-2018, både for den almene boligsektor, som helhed, og fordelt på regioner. Dette bliver sammenholdt med udviklingen i de almene boligorganisationers organisering og administrationsform.

Opgørelsen er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens Stamdatabase pr. 1. januar for hvert enkelt år i perioden 2008-2018.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Joachim Boie Helvang på 3376 2095, mail joh@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer har medvirket til, at antallet af boligorganisationer er faldet fra 2008 til 2018.

Den 1. januar 2018 består den almene boligsektor af 573.066 boliger fordelt på 7.085 boligafdelinger i 561 boligorganisationer. I perioden 2008-2018 er den almene boligsektor vokset med 21.770 boliger, mens antallet af boligafdelinger er faldet med 788 og antallet af boligorganisationer med 189.

Temastatistikken opgør den faktiske udvikling af antal almene boligorganisationer, boligafdelinger og boliger i perioden 2008-2018, både for den almene boligsektor, som helhed, og fordelt på regioner. Dette bliver sammenholdt med udviklingen i de almene boligorganisationers organisering og administrationsform.

Opgørelsen er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens Stamdatabase pr. 1. januar for hvert enkelt år i perioden 2008-2018.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Joachim Boie Helvang på 3376 2095, mail joh@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.