Udsatteområder.dk er lanceret

Landsbyggefonden har igangsat en evaluering af de transformationer, der i den kommende 10-års periode vil præge landets udpegede ’hårde ghettoer’. I denne forbindelse vil der blive produceret ny data og viden om de valgte indsatser og greb. Sitet/hjemmesiden udsatteområder.dk er derfor udviklet som evalueringens centrale formidlingsvindue – til gavn for hele Danmarks almene sektor. Sitet/hjemmesiden er en dynamisk størrelse der i de kommende år skal videreudvikles til også at sætte fokus på bredere bypolitiske dagsordener og en række konferencer, som Landsbyggefonden i de kommende år vil afholde.

Besøg https://udsatteområder.dk/

På hjemmesiden kan brugeren enkelt og intuitivt få et overblik over landets udpegede udsatte boligområder – både alle Danmarks 43 områder, og de 15 områder heraf, der med det vedtagne parallelsamfundsudspil og følgeevalueringen vies særlig stor opmærksomhed.

 • Hvor i landet ligger disse områder?
 • Hvordan ser de ud?
 • Hvilke indikatorer har været udslagsgivende for, at de er blevet placeret på regeringens liste over ’hårde ghettoer’?
 • Hvad rummer den udviklingsplan, som hver enkelt af disse områder blev pålagt at udforme?

Sitet/hjemmesiden rummer desuden en detaljeret, faglig beskrivelse af følgeevalueringens genstandsfelt, proces, delleverancer og målsætninger.

Formidling af den opsamlede viden er en hjørnesten i følgeevalueringerne. Hvilke effekter og resultater har de iværksatte aktiviteter og transformationer? Resultaterne af evalueringsaktiviteterne vil løbende blive publiceret på udsatteområder.dk – i takt med, at de løber ind over evalueringsperioden.

Formidlingen af følgeevalueringens delresultater og konklusioner sker på mange måder.

 • Nogle er rettet mod det konkrete boligområde eller mod gruppen af undersøgte boligområder.
 • Andre af evalueringens formidlende tiltag er rettet mod alle landets udsatte områder.

Desuden henvender hjemmesiden sig til landets kommuner og politikere (på landspolitisk niveau og kommunalt niveau).

Med udsatteområder.dk ønsker Landsbyggefonden at samle evalueringsbaserede fysiske og boligsociale indsigter. Sitet bliver dels en central platform for følgeevalueringens forskningsbaserede viden, dels en genvej til relevante artikler, nyt om konferencer og til en række af Landsbyggefondens øvrige evalueringspublikationer.

Udsatteområder.dk er udviklet og drevet af Landsbyggefonden – med bidrag fra de parter der foretager evalueringer for Landsbyggefonden i de udsatte områder.

Det bemærkes, at hjemmesiden også indeholder en omtale af overgangen fra "Udviklingsplan til Helhedsplan".

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden har igangsat en evaluering af de transformationer, der i den kommende 10-års periode vil præge landets udpegede ’hårde ghettoer’. I denne forbindelse vil der blive produceret ny data og viden om de valgte indsatser og greb. Sitet/hjemmesiden udsatteområder.dk er derfor udviklet som evalueringens centrale formidlingsvindue – til gavn for hele Danmarks almene sektor. Sitet/hjemmesiden er en dynamisk størrelse der i de kommende år skal videreudvikles til også at sætte fokus på bredere bypolitiske dagsordener og en række konferencer, som Landsbyggefonden i de kommende år vil afholde.

Besøg https://udsatteområder.dk/

På hjemmesiden kan brugeren enkelt og intuitivt få et overblik over landets udpegede udsatte boligområder – både alle Danmarks 43 områder, og de 15 områder heraf, der med det vedtagne parallelsamfundsudspil og følgeevalueringen vies særlig stor opmærksomhed.

 • Hvor i landet ligger disse områder?
 • Hvordan ser de ud?
 • Hvilke indikatorer har været udslagsgivende for, at de er blevet placeret på regeringens liste over ’hårde ghettoer’?
 • Hvad rummer den udviklingsplan, som hver enkelt af disse områder blev pålagt at udforme?

Sitet/hjemmesiden rummer desuden en detaljeret, faglig beskrivelse af følgeevalueringens genstandsfelt, proces, delleverancer og målsætninger.

Formidling af den opsamlede viden er en hjørnesten i følgeevalueringerne. Hvilke effekter og resultater har de iværksatte aktiviteter og transformationer? Resultaterne af evalueringsaktiviteterne vil løbende blive publiceret på udsatteområder.dk – i takt med, at de løber ind over evalueringsperioden.

Formidlingen af følgeevalueringens delresultater og konklusioner sker på mange måder.

 • Nogle er rettet mod det konkrete boligområde eller mod gruppen af undersøgte boligområder.
 • Andre af evalueringens formidlende tiltag er rettet mod alle landets udsatte områder.

Desuden henvender hjemmesiden sig til landets kommuner og politikere (på landspolitisk niveau og kommunalt niveau).

Med udsatteområder.dk ønsker Landsbyggefonden at samle evalueringsbaserede fysiske og boligsociale indsigter. Sitet bliver dels en central platform for følgeevalueringens forskningsbaserede viden, dels en genvej til relevante artikler, nyt om konferencer og til en række af Landsbyggefondens øvrige evalueringspublikationer.

Udsatteområder.dk er udviklet og drevet af Landsbyggefonden – med bidrag fra de parter der foretager evalueringer for Landsbyggefonden i de udsatte områder.

Det bemærkes, at hjemmesiden også indeholder en omtale af overgangen fra "Udviklingsplan til Helhedsplan".

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.