Invitation til konference om den bystrategiske indsats i almene boligområder

Landsbyggefonden inviterer hermed til en konference den 24. marts 2020. Det er startskuddet til en konferencerække, hvor Landsbyggefonden sætter fokus på de bystrategiske indsatser i og omkring de almene boligområder.

Konferencens hovedvægt vil ligge på det bystrategiske perspektiv i relation til de store fysiske transformationer og den boligsociale indsats, der er i gang i de udsatte områder.

Samtidig vil konferencen have relevans for en bredere skare end de, der direkte arbejder med de udsatte områder på ministeriets officielle liste. Sigtet er således at samle både praktisk  og teoretisk ekspertise, der kan inspirere og være med til at sikre en gensidig opkvalificering omkring disse vigtige emner.

  • Tid: D. 24. marts 2020, kl. 10-15
  • Sted: GAME Streetmekka, Enghavevej 82 D, København V
  • Målgruppe: Ledende medarbejdere i boligorganisationer (i bred forstand) og ledere og medarbejdere fra kommuner samt rådgivere og andre centrale aktører i relation til den almene sektor.

Tilmeld

På dagen, der afholdes i GAME’s lokaler i en tidligere sporvognsremise på Vesterbro i København, kan du se frem til et program sammensat af stærke stemmer, der vil opdatere og udfordre din viden om den aktuelle udvikling.

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at skabe sociale forandringer i udsatte områder gennem gadeidræt for børn og unge. GAME etablerer faciliteter og uddanner unge til ledere og rollemodeller inden for gadeidræt.

Landsbyggefonden vil bl.a. på vores hjemmeside og på LinkedIn fortælle tilmeldte og interesserede mere om dagens forløb, indhold og praktiske detaljer, i god tid inden konferencen.

Allerede nu kan du dog finde viden og inspiration på et netop lanceret mini-site, der er dedikeret til at følge de evalueringer Landsbyggefonden støtter:

Udsatteområder.dk

Hjemmesiden er skabt for et formidlingsvindue for den netop igangsatte evaluering af udviklingen i landets udsatte områder. Du kan også læse den relaterede artikel.

 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden inviterer hermed til en konference den 24. marts 2020. Det er startskuddet til en konferencerække, hvor Landsbyggefonden sætter fokus på de bystrategiske indsatser i og omkring de almene boligområder.

Konferencens hovedvægt vil ligge på det bystrategiske perspektiv i relation til de store fysiske transformationer og den boligsociale indsats, der er i gang i de udsatte områder.

Samtidig vil konferencen have relevans for en bredere skare end de, der direkte arbejder med de udsatte områder på ministeriets officielle liste. Sigtet er således at samle både praktisk  og teoretisk ekspertise, der kan inspirere og være med til at sikre en gensidig opkvalificering omkring disse vigtige emner.

  • Tid: D. 24. marts 2020, kl. 10-15
  • Sted: GAME Streetmekka, Enghavevej 82 D, København V
  • Målgruppe: Ledende medarbejdere i boligorganisationer (i bred forstand) og ledere og medarbejdere fra kommuner samt rådgivere og andre centrale aktører i relation til den almene sektor.

Tilmeld

På dagen, der afholdes i GAME’s lokaler i en tidligere sporvognsremise på Vesterbro i København, kan du se frem til et program sammensat af stærke stemmer, der vil opdatere og udfordre din viden om den aktuelle udvikling.

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at skabe sociale forandringer i udsatte områder gennem gadeidræt for børn og unge. GAME etablerer faciliteter og uddanner unge til ledere og rollemodeller inden for gadeidræt.

Landsbyggefonden vil bl.a. på vores hjemmeside og på LinkedIn fortælle tilmeldte og interesserede mere om dagens forløb, indhold og praktiske detaljer, i god tid inden konferencen.

Allerede nu kan du dog finde viden og inspiration på et netop lanceret mini-site, der er dedikeret til at følge de evalueringer Landsbyggefonden støtter:

Udsatteområder.dk

Hjemmesiden er skabt for et formidlingsvindue for den netop igangsatte evaluering af udviklingen i landets udsatte områder. Du kan også læse den relaterede artikel.

 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen