IT-platform om beboerne i den almene boligsektor - nye data

Landsbyggefondens selvbetjeningsværktøj ”Beboerdata” er nu opdateret med de nyeste data fra Danmarks Statistik og en ny tabel med beregnede ghettokriterieværdier for alle almene boligafdelinger med mindst 100 beboere pr. 1. januar 2019.

Beboerdata indeholder nu følgende tidsserier:

 • Alle beboere opdelt på alder 1. januar 2015 - 2019
 • Antal husstande fordelt på typer 1. januar 2015 - 2019
 • Beboernes beskæftigelse 1. januar 2015 - 2019
 • Antallet af børn efter antallet af forsørgere 1. januar 2015 -2019
 • Indvandrere/efterkommere fordelt på alder og vestlige/ikke vestlige lande 1. januar 2015 - 2019
 • Uddannelse 1. januar 2015 - 2019
 • Indkomst i årene 2014 - 2018
 • Offentlig forsørgede i årene 2014 - 2018
 • Til- og fraflyttede efter herkomst og husstandstype i årene 2014 - 2018
 • Kriminalitet i årene 2014 -2018

Beboerdata giver almene boligorganisationer og kommuner mulighed for at hente 16 standardtabeller med nøgletal om de almene beboere for så vidt angår demografiske, sociale og økonomiske forhold. Boligorganisationerne kan hente tabellerne for en enkelt udvalgt boligafdeling eller for summen af flere valgte boligafdelinger. Tabellerne kan downloades til excel-filer til videre brug. Der foreligger brugervejledning samt en nær­mere beskrivelse af datagrundlag og beregningsforudsætninger.

Beboerdata opdateres årligt, når der foreligger nye tal fra Danmarks Statistik. Næste opdatering forventes i 3. kvartal 2020.

Beboerdata er tilgængeligt via fondens hjemmeside under selvbetjeningsløsninger eller direkte via http://beboerdata.lbf.dk. Der logges på med NemID.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Jette Jensen, telefon 3376 2119, Morten Biering, telefon 3376 2148, Joachim Boie Helvang telefon 3376 2095 eller Evy Ivarsson Nielsen, telefon 3376 2126.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Landsbyggefondens selvbetjeningsværktøj ”Beboerdata” er nu opdateret med de nyeste data fra Danmarks Statistik og en ny tabel med beregnede ghettokriterieværdier for alle almene boligafdelinger med mindst 100 beboere pr. 1. januar 2019.

Beboerdata indeholder nu følgende tidsserier:

 • Alle beboere opdelt på alder 1. januar 2015 - 2019
 • Antal husstande fordelt på typer 1. januar 2015 - 2019
 • Beboernes beskæftigelse 1. januar 2015 - 2019
 • Antallet af børn efter antallet af forsørgere 1. januar 2015 -2019
 • Indvandrere/efterkommere fordelt på alder og vestlige/ikke vestlige lande 1. januar 2015 - 2019
 • Uddannelse 1. januar 2015 - 2019
 • Indkomst i årene 2014 - 2018
 • Offentlig forsørgede i årene 2014 - 2018
 • Til- og fraflyttede efter herkomst og husstandstype i årene 2014 - 2018
 • Kriminalitet i årene 2014 -2018

Beboerdata giver almene boligorganisationer og kommuner mulighed for at hente 16 standardtabeller med nøgletal om de almene beboere for så vidt angår demografiske, sociale og økonomiske forhold. Boligorganisationerne kan hente tabellerne for en enkelt udvalgt boligafdeling eller for summen af flere valgte boligafdelinger. Tabellerne kan downloades til excel-filer til videre brug. Der foreligger brugervejledning samt en nær­mere beskrivelse af datagrundlag og beregningsforudsætninger.

Beboerdata opdateres årligt, når der foreligger nye tal fra Danmarks Statistik. Næste opdatering forventes i 3. kvartal 2020.

Beboerdata er tilgængeligt via fondens hjemmeside under selvbetjeningsløsninger eller direkte via http://beboerdata.lbf.dk. Der logges på med NemID.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Jette Jensen, telefon 3376 2119, Morten Biering, telefon 3376 2148, Joachim Boie Helvang telefon 3376 2095 eller Evy Ivarsson Nielsen, telefon 3376 2126.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.