Årlige henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2013-17

De almene boligafdelingers årlige henlæggelser til vedligeholdelse pr. bolig er steget igennem de seneste 5 år viser Landsbyggefondens nye temastatistik. Der henlægges mest pr. bolig i Region Hovedstaden og mindst i Region Nordjylland.

Oplysninger om de årlige henlæggelser til vedligeholdelse pr. bolig indgår som centralt nøgletal og benchmarkes med sammenlignelige afdelingsgrupper i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne. I styringsdialogen for 2018 skiller særligt afdelinger med boliger under 51 m2 hhv. etage og tæt/lavt byggeri sig ud ved at have de laveste henlæggelser pr. bolig, mens de højeste henlæggelser pr. bolig er i afdelinger med boliger over 90 m2 i tæt/lavt byggeri ibrugtaget før 1960.

Temastatistikken er baseret på udtræk af hhv. IT-platformen Almenstyringsdialog.dk og Landbyggefondens regnskabsdatabase og viser udviklingen i de årlige henlæggelser pr. bolig fra 2013-2017 samt fordelingen af kritiske værdier i styringsdialogen 2018. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over de årlige henlæggelser pr. bolig i de enkelte kommuner.

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

De almene boligafdelingers årlige henlæggelser til vedligeholdelse pr. bolig er steget igennem de seneste 5 år viser Landsbyggefondens nye temastatistik. Der henlægges mest pr. bolig i Region Hovedstaden og mindst i Region Nordjylland.

Oplysninger om de årlige henlæggelser til vedligeholdelse pr. bolig indgår som centralt nøgletal og benchmarkes med sammenlignelige afdelingsgrupper i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne. I styringsdialogen for 2018 skiller særligt afdelinger med boliger under 51 m2 hhv. etage og tæt/lavt byggeri sig ud ved at have de laveste henlæggelser pr. bolig, mens de højeste henlæggelser pr. bolig er i afdelinger med boliger over 90 m2 i tæt/lavt byggeri ibrugtaget før 1960.

Temastatistikken er baseret på udtræk af hhv. IT-platformen Almenstyringsdialog.dk og Landbyggefondens regnskabsdatabase og viser udviklingen i de årlige henlæggelser pr. bolig fra 2013-2017 samt fordelingen af kritiske værdier i styringsdialogen 2018. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over de årlige henlæggelser pr. bolig i de enkelte kommuner.

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen