Boligerne i den almene boligsektor 2019

Print

Print Print icon

I 2019 er en gennemsnitlig almen bolig 75,8 m2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 44 år siden viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra boligportalens huslejeregister pr. 1. januar 2019 og giver et overblik over boligsammensætningen i den almene sektor.

Der er i alt 573.638 boliger i den almene boligsektor. Familieboliger er den mest udbredte boligtype, og familieboligerne er større og er ibrugtaget tidligere end ungdomsboligerne og ældreboligerne. Etagebyggeri er den mest almindelige byggeriart i hele landet. Et flertal af ældreboligerne er i tæt/lavt byggeri.

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.