Fraflytninger

Ophør af den årlige indberetning af fraflytninger

Landsbyggefonden henter fremover oplysninger om eksterne fraflytninger til brug for bl.a. styringsdialogen fra huslejeregistret. Det betyder, at boligorganisationerne ikke længere skal indberette antallet af eksterne fraflytninger en gang om året i et særskilt indberetningsmodul via fondens hjemmeside.

Skiftet fra indberetninger til huslejeregisterdata betyder, at fraflytningerne fremover hentes på boligenhedsniveau fremfor afdelingsniveau.

Fraflytningerne kan ses i styringsdialogen medio marts 2019

I midten af marts 2019 overføres fraflytningsdata for 2018 til brug for dokumentationspakkerne i styringsdialogen.

Skiftet i datakilde betyder blandt andet, at Landsbyggefondens årlige temastatistik om fraflytninger fremover udarbejdes på grundlag af huslejeregisterdata. Huslejeregistret giver en række nye muligheder for at vise fraflytningsdata.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk, Rasmus Kofoed Pedersen på 3376 2121, mail rkp@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ophør af den årlige indberetning af fraflytninger

Landsbyggefonden henter fremover oplysninger om eksterne fraflytninger til brug for bl.a. styringsdialogen fra huslejeregistret. Det betyder, at boligorganisationerne ikke længere skal indberette antallet af eksterne fraflytninger en gang om året i et særskilt indberetningsmodul via fondens hjemmeside.

Skiftet fra indberetninger til huslejeregisterdata betyder, at fraflytningerne fremover hentes på boligenhedsniveau fremfor afdelingsniveau.

Fraflytningerne kan ses i styringsdialogen medio marts 2019

I midten af marts 2019 overføres fraflytningsdata for 2018 til brug for dokumentationspakkerne i styringsdialogen.

Skiftet i datakilde betyder blandt andet, at Landsbyggefondens årlige temastatistik om fraflytninger fremover udarbejdes på grundlag af huslejeregisterdata. Huslejeregistret giver en række nye muligheder for at vise fraflytningsdata.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk, Rasmus Kofoed Pedersen på 3376 2121, mail rkp@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen