Digital tinglysning - ændring af tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiftsloven ændres pr. den 1. juli 2019.

Ændringen betyder bl.a., at den faste afgift ændres fra kr. 1.660 til kr. 1.640, og den variable afgift fra 1,5 pct. til 1,45 pct. af lånets hovedstol.

Derudover vil der blive opkrævet afgift for tinglysningsekspeditioner, som vedrører konverteringer af realkreditlån på kr. 1.640.

I perioden frem til den 30. maj 2019, tinglyser Landsbyggefonden nye pantebreve samt realkreditinstitutters anmodninger om konverteringer i henhold til de nuværende regler.

For at imødegå evt. forsinkelser i overgangs- og opstartsperioden opfordres til, at så mange dokumenter som muligt fremsendes til Landsbyggefonden snarest, således at ekspeditionerne kan tinglyses i rette tid.

Sidste frist for modtagelse af anmodninger, der skal fremsendes til tinglysning, er fastsat til onsdag den 15. maj 2019.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Tinglysningsafgiftsloven ændres pr. den 1. juli 2019.

Ændringen betyder bl.a., at den faste afgift ændres fra kr. 1.660 til kr. 1.640, og den variable afgift fra 1,5 pct. til 1,45 pct. af lånets hovedstol.

Derudover vil der blive opkrævet afgift for tinglysningsekspeditioner, som vedrører konverteringer af realkreditlån på kr. 1.640.

I perioden frem til den 30. maj 2019, tinglyser Landsbyggefonden nye pantebreve samt realkreditinstitutters anmodninger om konverteringer i henhold til de nuværende regler.

For at imødegå evt. forsinkelser i overgangs- og opstartsperioden opfordres til, at så mange dokumenter som muligt fremsendes til Landsbyggefonden snarest, således at ekspeditionerne kan tinglyses i rette tid.

Sidste frist for modtagelse af anmodninger, der skal fremsendes til tinglysning, er fastsat til onsdag den 15. maj 2019.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen