Regnskabsindberetning 2019

Boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejeboliger indberetter regnskaber til Landsbyggefonden. Regnskabsdata fra de indberettede regnskaber anvendes i en lang række forskellige sammenhænge, herunder udarbejdelse af nøgletal til sammenligninger, benchmarking og arbejdet med effektivitet, forvaltningsrevision og egenkontrol, samt til at understøtte budgetlægning og regnskabsaflæggelse i boligorganisationerne og i styrings­dialogen mellem kommune og boligorganisation.

I den forbindelse er der fortsat stor fokus på de indberettede regnskabsdatas kvalitet. Konsistens og ensartethed er vigtige forudsætninger for den videre brug af data.

Regnskabsindberetningssystemet 

Indberetningsprocessen er webbaseret og login sker med NemID. Der er i 2019 ingen væsentlige ændringer eller nye funktioner i indberetningssystemet, og der er ingen ændringer i de fastsatte retningslinjer for indberetningen.

Regnskabsindberetningssystemet understøtter de mest almindelige browsere, hvor NemID kan anvendes, som f.eks. Internet Explorer, Firefox og Chrome. 

Råd og vejledning til regnskabsindberetningen

Landsbyggefonden har igen i år udarbejdet nye gode råd og tips, og opdateret tidligere års råd og tips til brug i forbindelse med regnskabsindberetningen.

De gode råd er baseret på hyppige regnskabsmæssige problemstillinger afdækket i forbindelse med fondens gennemgang af de indberettede regnskaber. og indeholder bl.a. gode råd om kontering i forbindelse med ubebyggede grunde og nedlagte administrationsbygninger, kontering af lejeindtægter, individuel råderet kontra kollektive forbedringer og ”kollektiv råderet”, indbetalinger til nybyggerifonden mv.

De gode råd og tips kan findes på fondens hjemmeside under selvbetjeningsløsningen ”Regnskabsindberetning” https://lbf.dk/selvbetjeninger/regnskabsindberetning/.

Landsbyggefonden er desuden i gang med at videreudvikle vejledende udtalelser og konteringsskitser på Landsbyggefondens hjemmeside, samt at forbedre opbygningen på hjemmesiden vedrørende vejledende udtalelser, gode råd og tips mv.

Derudover har fonden udarbejdet to brugervejledninger om regnskabsindberetningssystemet. En brugervejledning til boligorganisationerne og de selvejende institutioner og en brugervejledning til revisorerne. Brugervejledningerne kan dels findes i indberetningsplatformen under fanen ”Vejledning” og på fondens hjemmeside. Endelig har fonden udarbejdet en FAQ med ofte stillede spørgsmål og gode råd til selve regnskabsindberetningen, der ligeledes kan findes på hjemmesiden.

Gode råd og tips til de selvejende ældreboliginstitutioner 

På baggrund af fondens erfaringer med de selvejende ældreboliginstitutioners regnskabsindberetning mv., har fonden udarbejdet en række gode råd og tips specielt til de selvejende ældreboliginstitutioner. De gode råd og tips kan også findes på fondens hjemmeside selvbetjeningsløsningen ”Regnskabsindberetning” https://lbf.dk/selvbetjeninger/regnskabsindberetning/. 

Yderligere valideringer i indberetningen af regnskaber

Landsbyggefonden foretager løbende vurdering og tilpasning af de regnskabsmæssige valideringer i forbindelse med indberetningen af regnskaber for at øge datakvaliteten.

Landsbyggefondens erfaringer fra regnskabsindberetningen, fondens regnskabsgennemgange og øvrige analysearbejde har påvist problemer med de indberettede budgettal i forskellige sammenhænge, og dermed påvist behovet for en yderligere validering.

Følgende validering vil blive indarbejdet i fondens webbaserede regnskabsindberetningssystem:

  1. Bagatelgrænsen for budgettal og sidste års tal ændres til 1.000 kr. Hermed ensrettes valideringen for bagatelgrænser mellem dette års tal og sidste års tal/budgettal.

Stamdata 

Fonden skal desuden understrege vigtigheden af, at boligorganisationernes-/afdeling­ernes registrerede stamdata i Landsbyggefondens stamdataregister er korrekte og ajourførte. Dette bl.a. for at sikre at udarbejdede regnskabsnøgletal, der baseres på stamdataoplysninger, er korrekte. I forbindelse med regnskabsindberetningen har boligorganisationerne mulighed for at foretage en validering af stamoplysninger i regnskabet med de indberettede stamoplysninger i fondens stamdataregister. Dette giver boligorganisationerne bedre overblik over behov for eventuel ajourføring af stamdata i fondens register.

IT-værktøjer

Regnskabsdata anvendes i mange sammenhænge og IT-værktøjer, som f.eks. Almenstyringsdialog.dk, regnskabsdatabase, tvillingeværktøj, effektivitetstal, analyser, statistikker og effektiviseringsberegninger.

Spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse ved Finn Mørk Jacobsen (tlf. 3376 2122), Henriette Birch Schlichter (tlf. 3376 2136), Linda Vråe (tlf. 3376 2125), Rasmus Kofoed Pedersen (tlf. 3376 2121) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejeboliger indberetter regnskaber til Landsbyggefonden. Regnskabsdata fra de indberettede regnskaber anvendes i en lang række forskellige sammenhænge, herunder udarbejdelse af nøgletal til sammenligninger, benchmarking og arbejdet med effektivitet, forvaltningsrevision og egenkontrol, samt til at understøtte budgetlægning og regnskabsaflæggelse i boligorganisationerne og i styrings­dialogen mellem kommune og boligorganisation.

I den forbindelse er der fortsat stor fokus på de indberettede regnskabsdatas kvalitet. Konsistens og ensartethed er vigtige forudsætninger for den videre brug af data.

Regnskabsindberetningssystemet 

Indberetningsprocessen er webbaseret og login sker med NemID. Der er i 2019 ingen væsentlige ændringer eller nye funktioner i indberetningssystemet, og der er ingen ændringer i de fastsatte retningslinjer for indberetningen.

Regnskabsindberetningssystemet understøtter de mest almindelige browsere, hvor NemID kan anvendes, som f.eks. Internet Explorer, Firefox og Chrome. 

Råd og vejledning til regnskabsindberetningen

Landsbyggefonden har igen i år udarbejdet nye gode råd og tips, og opdateret tidligere års råd og tips til brug i forbindelse med regnskabsindberetningen.

De gode råd er baseret på hyppige regnskabsmæssige problemstillinger afdækket i forbindelse med fondens gennemgang af de indberettede regnskaber. og indeholder bl.a. gode råd om kontering i forbindelse med ubebyggede grunde og nedlagte administrationsbygninger, kontering af lejeindtægter, individuel råderet kontra kollektive forbedringer og ”kollektiv råderet”, indbetalinger til nybyggerifonden mv.

De gode råd og tips kan findes på fondens hjemmeside under selvbetjeningsløsningen ”Regnskabsindberetning” https://lbf.dk/selvbetjeninger/regnskabsindberetning/.

Landsbyggefonden er desuden i gang med at videreudvikle vejledende udtalelser og konteringsskitser på Landsbyggefondens hjemmeside, samt at forbedre opbygningen på hjemmesiden vedrørende vejledende udtalelser, gode råd og tips mv.

Derudover har fonden udarbejdet to brugervejledninger om regnskabsindberetningssystemet. En brugervejledning til boligorganisationerne og de selvejende institutioner og en brugervejledning til revisorerne. Brugervejledningerne kan dels findes i indberetningsplatformen under fanen ”Vejledning” og på fondens hjemmeside. Endelig har fonden udarbejdet en FAQ med ofte stillede spørgsmål og gode råd til selve regnskabsindberetningen, der ligeledes kan findes på hjemmesiden.

Gode råd og tips til de selvejende ældreboliginstitutioner 

På baggrund af fondens erfaringer med de selvejende ældreboliginstitutioners regnskabsindberetning mv., har fonden udarbejdet en række gode råd og tips specielt til de selvejende ældreboliginstitutioner. De gode råd og tips kan også findes på fondens hjemmeside selvbetjeningsløsningen ”Regnskabsindberetning” https://lbf.dk/selvbetjeninger/regnskabsindberetning/. 

Yderligere valideringer i indberetningen af regnskaber

Landsbyggefonden foretager løbende vurdering og tilpasning af de regnskabsmæssige valideringer i forbindelse med indberetningen af regnskaber for at øge datakvaliteten.

Landsbyggefondens erfaringer fra regnskabsindberetningen, fondens regnskabsgennemgange og øvrige analysearbejde har påvist problemer med de indberettede budgettal i forskellige sammenhænge, og dermed påvist behovet for en yderligere validering.

Følgende validering vil blive indarbejdet i fondens webbaserede regnskabsindberetningssystem:

  1. Bagatelgrænsen for budgettal og sidste års tal ændres til 1.000 kr. Hermed ensrettes valideringen for bagatelgrænser mellem dette års tal og sidste års tal/budgettal.

Stamdata 

Fonden skal desuden understrege vigtigheden af, at boligorganisationernes-/afdeling­ernes registrerede stamdata i Landsbyggefondens stamdataregister er korrekte og ajourførte. Dette bl.a. for at sikre at udarbejdede regnskabsnøgletal, der baseres på stamdataoplysninger, er korrekte. I forbindelse med regnskabsindberetningen har boligorganisationerne mulighed for at foretage en validering af stamoplysninger i regnskabet med de indberettede stamoplysninger i fondens stamdataregister. Dette giver boligorganisationerne bedre overblik over behov for eventuel ajourføring af stamdata i fondens register.

IT-værktøjer

Regnskabsdata anvendes i mange sammenhænge og IT-værktøjer, som f.eks. Almenstyringsdialog.dk, regnskabsdatabase, tvillingeværktøj, effektivitetstal, analyser, statistikker og effektiviseringsberegninger.

Spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse ved Finn Mørk Jacobsen (tlf. 3376 2122), Henriette Birch Schlichter (tlf. 3376 2136), Linda Vråe (tlf. 3376 2125), Rasmus Kofoed Pedersen (tlf. 3376 2121) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Nybyggerifonden

Lovbestemt konto oprettet i 1998 i Landsbyggefondens regnskab med henblik på at yde ydelsesstøtte til etablering af almene boliger i fremtiden.