Ny IT-platform om beboerne i den almene boligsektor

Landsbyggefondens nye selvbetjeningsværktøj ”Beboerdata” er nu tilgængeligt via fondens hjemmeside under selvbetjeningsløsninger eller direkte på følgende adresse http://beboerdata.lbf.dk. Der logges på med NemID.

Beboerdata giver almene boligorganisationer og kommuner mulighed for at hente 16 standardtabeller med nøgletal om de almene beboere for så vidt angår demografiske, sociale og økonomiske forhold. Boligorganisationerne kan hente tabellerne for en enkelt udvalgt boligafdeling eller for summen af flere valgte boligafdelinger. Tabellerne kan downloades til excel-filer til videre brug.

Tabellerne indeholder oplysninger om:

 • Alle beboere opdelt på alder
 • Antal husstande fordelt på typer
 • Beboernes beskæftigelse
 • Antallet af børn efter antallet af forsørgere
 • Pensionister på pensionstype
 • Indvandrere/efterkommere fordelt på alder og vestlige/ikke vestlige lande
 • Uddannelse
 • Indkomst
 • Personer på offentlig forsørgelse
 • Til- og fraflyttede efter herkomst og husstandstype
 • Kriminalitet

Centrale nøgletal vises i diagrammer og grafer. Herudover vises udvalgte nøgletal også geografisk på kort. Nøgletallene er opgjort i 5 års tidsserier på baggrund af seneste tilgængelige data fra de centrale registre i Danmarks Statistik. Der kan forekomne diskretionering for at sikre, at man ikke kan identificere enkeltpersoner. Tabellerne vil blive opdateret i oktober 2019 med data fra 1. januar 2019. Herefter bliver tabellerne opdateret årligt, når der foreligger nye tal fra Danmarks Statistik.

I platformen er der adgang til brugervejledning samt en nær­mere beskrivelse af datagrundlag og beregningsforudsætninger. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Jette Jensen, telefon 3376 2119, Morten Biering, telefon 3376 2148, Joachim Boie Helvang telefon 3376 2095 eller Evy Ivarsson Nielsen, telefon 3376 2126.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Landsbyggefondens nye selvbetjeningsværktøj ”Beboerdata” er nu tilgængeligt via fondens hjemmeside under selvbetjeningsløsninger eller direkte på følgende adresse http://beboerdata.lbf.dk. Der logges på med NemID.

Beboerdata giver almene boligorganisationer og kommuner mulighed for at hente 16 standardtabeller med nøgletal om de almene beboere for så vidt angår demografiske, sociale og økonomiske forhold. Boligorganisationerne kan hente tabellerne for en enkelt udvalgt boligafdeling eller for summen af flere valgte boligafdelinger. Tabellerne kan downloades til excel-filer til videre brug.

Tabellerne indeholder oplysninger om:

 • Alle beboere opdelt på alder
 • Antal husstande fordelt på typer
 • Beboernes beskæftigelse
 • Antallet af børn efter antallet af forsørgere
 • Pensionister på pensionstype
 • Indvandrere/efterkommere fordelt på alder og vestlige/ikke vestlige lande
 • Uddannelse
 • Indkomst
 • Personer på offentlig forsørgelse
 • Til- og fraflyttede efter herkomst og husstandstype
 • Kriminalitet

Centrale nøgletal vises i diagrammer og grafer. Herudover vises udvalgte nøgletal også geografisk på kort. Nøgletallene er opgjort i 5 års tidsserier på baggrund af seneste tilgængelige data fra de centrale registre i Danmarks Statistik. Der kan forekomne diskretionering for at sikre, at man ikke kan identificere enkeltpersoner. Tabellerne vil blive opdateret i oktober 2019 med data fra 1. januar 2019. Herefter bliver tabellerne opdateret årligt, når der foreligger nye tal fra Danmarks Statistik.

I platformen er der adgang til brugervejledning samt en nær­mere beskrivelse af datagrundlag og beregningsforudsætninger. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Jette Jensen, telefon 3376 2119, Morten Biering, telefon 3376 2148, Joachim Boie Helvang telefon 3376 2095 eller Evy Ivarsson Nielsen, telefon 3376 2126.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.