Forskningsrapport om boligsociale indsatser støttet af Landsbyggefonden

Landsbyggefonden har på baggrund af 2011-2014-midlerne meddelt tilsagn om støtte til boligsociale indsatser og huslejenedsættelser til udsatte almene boligafdelinger i Danmark. Midlerne er blevet uddelt til 89 boligsociale indsatser, mens 94 afdelinger foreløbigt har modtaget huslejestøtte. Landsbyggefonden har igangsat en landsdækkende evaluering med fokus på aktiviteter, der er målrettet:

  • Skolegang og uddannelse
  • Forældrekompetencer og børns trivsel
  • Beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige beboere tættere på arbejdsmarkedet
  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Huslejenedsættelser

De første tre rapporter er udkommet, og der foreligger nu den fjerde forskningsrapport: Boligsociale indsatsers bidrag til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder. Evaluering af boligsociale indsatser finansieret af 2011-2014-midlerne.

Der er en lang tradition for at arbejde forebyggende i de udsatte boligområder for at undgå, at børn og unge indleder en kriminel løbebane. De boligsociale indsatser, støttet af Landsbyggefonden, arbejder helhedsorienteret for at imødegå at børn og unge i aldersgruppen 10-20-år bliver tiltrukket af et liv i kriminalitet.

En af hovedkonklusionerne i rapporten er, at der for de 10-14-årige børn og unge er sket et betydeligt fald i forekomsten af kriminel aktivitet i de udsatte områder, mens niveauet er uændret i samme aldersgruppe i befolkningen. Tilbagefaldsprocenten for de 10-14-årige i perioden 2005-15 reduceres, samtidig med at debutalderen for kriminel aktivitet i perioden 2011-17 er stigende både i de udsatte boligområder og i befolkningen. Der er altså tale om en særlig positiv udvikling i kriminel aktivitet blandt de 10-14-årige i de udsatte boligområder, eftersom den kriminelle aktivitet er faldende.

Det fremgår af rapporten, at der i de boligsociale indsatser hovedsageligt arbejdes i forhold til børn og unge, som er i risiko for at udvikle en kriminel adfærd, og som endnu ikke har den store erfaring med kriminalitet. I forhold til unge, der har erfaring med kriminalitet, adresserer de boligsociale indsatser denne målgruppe på det organisatoriske plan. De boligsociale indsatser udgør en platform for, at kriminalitetsudfordringer adresseres, og at løsninger koordineres mellem boligorganisationer, kommune og politi.

Centrale aktører på området for kriminalitetsforebyggelse vurderer endvidere, at de boligsociale indsatser har en positiv virkning på at øge trygheden blandt beboere i de støttede boligområder. Det sker både gennem deciderede tryghedsskabende indsatser og gennem at foregribe, at børn og unge har kriminel aktivitet.

Rapporten kan downloades fra VIVEs hjemmeside:  

https://www.vive.dk/da/udgivelser/boligsociale-indsatsers-bidrag-til-at-forebygge-kriminalitet-i-udsatte-boligomraader-14310/

Forfattere: Gunvor Christensen, Vibeke Jakobsen, Morten Holm Enemark, Cecilie Lykke Stabell, Christopher Dehn Søgaard og Hanne Nielsen. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden har på baggrund af 2011-2014-midlerne meddelt tilsagn om støtte til boligsociale indsatser og huslejenedsættelser til udsatte almene boligafdelinger i Danmark. Midlerne er blevet uddelt til 89 boligsociale indsatser, mens 94 afdelinger foreløbigt har modtaget huslejestøtte. Landsbyggefonden har igangsat en landsdækkende evaluering med fokus på aktiviteter, der er målrettet:

  • Skolegang og uddannelse
  • Forældrekompetencer og børns trivsel
  • Beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige beboere tættere på arbejdsmarkedet
  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Huslejenedsættelser

De første tre rapporter er udkommet, og der foreligger nu den fjerde forskningsrapport: Boligsociale indsatsers bidrag til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder. Evaluering af boligsociale indsatser finansieret af 2011-2014-midlerne.

Der er en lang tradition for at arbejde forebyggende i de udsatte boligområder for at undgå, at børn og unge indleder en kriminel løbebane. De boligsociale indsatser, støttet af Landsbyggefonden, arbejder helhedsorienteret for at imødegå at børn og unge i aldersgruppen 10-20-år bliver tiltrukket af et liv i kriminalitet.

En af hovedkonklusionerne i rapporten er, at der for de 10-14-årige børn og unge er sket et betydeligt fald i forekomsten af kriminel aktivitet i de udsatte områder, mens niveauet er uændret i samme aldersgruppe i befolkningen. Tilbagefaldsprocenten for de 10-14-årige i perioden 2005-15 reduceres, samtidig med at debutalderen for kriminel aktivitet i perioden 2011-17 er stigende både i de udsatte boligområder og i befolkningen. Der er altså tale om en særlig positiv udvikling i kriminel aktivitet blandt de 10-14-årige i de udsatte boligområder, eftersom den kriminelle aktivitet er faldende.

Det fremgår af rapporten, at der i de boligsociale indsatser hovedsageligt arbejdes i forhold til børn og unge, som er i risiko for at udvikle en kriminel adfærd, og som endnu ikke har den store erfaring med kriminalitet. I forhold til unge, der har erfaring med kriminalitet, adresserer de boligsociale indsatser denne målgruppe på det organisatoriske plan. De boligsociale indsatser udgør en platform for, at kriminalitetsudfordringer adresseres, og at løsninger koordineres mellem boligorganisationer, kommune og politi.

Centrale aktører på området for kriminalitetsforebyggelse vurderer endvidere, at de boligsociale indsatser har en positiv virkning på at øge trygheden blandt beboere i de støttede boligområder. Det sker både gennem deciderede tryghedsskabende indsatser og gennem at foregribe, at børn og unge har kriminel aktivitet.

Rapporten kan downloades fra VIVEs hjemmeside:  

https://www.vive.dk/da/udgivelser/boligsociale-indsatsers-bidrag-til-at-forebygge-kriminalitet-i-udsatte-boligomraader-14310/

Forfattere: Gunvor Christensen, Vibeke Jakobsen, Morten Holm Enemark, Cecilie Lykke Stabell, Christopher Dehn Søgaard og Hanne Nielsen. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.