"Sundere almene boliger", en behovsanalyse

Som led i vurderingen af det langsigtede behov for ekstraordinær fysisk opretning og forbedringer i almene boliger, har Landsbyggefonden fundet det væsentlig at få opdateret viden bl.a. om indeklima-udfordringer i de almene boliger. Den aktuelle analyse er udført med altovervejende fokus på nødvendige opretningsarbejder for fortsat at kunne tilbyde sunde boliger med godt indeklima, godt luftskifte og uden miljøfremmede stoffer. Også udfordringerne med at kunne fastholde attraktive boliger i områder af Danmark med stor afvandring er en indsats, der er nærmere beskrevet i rapporten.

Publikationen er udarbejdet og redigeret af Sweco/Aarstiderne Arkitekter, og analysen er bygget op på undersøgelser af 10 udvalgte afdelinger, som er valgt med en geografisk spredning over hele landet med repræsentation af både tæt/lave og etagebebyggelser med en kronologisk spredning i 5 forskellige tidsmæssige segmenter. Derudover repræsenterer afdelingerne forskellige byggemetoder og -materialer.

Da undersøgelserne primært fokuserer på ovennævnte udfordringer, er alle 10 afdelinger også valgt blandt afdelinger, der er i gang med gennemførelse af en helhedsplan iht. renoveringsstøtteordningen, og på en milepæl i projektfasen, hvor der allerede er registreret nogle, eller alle, udfordringer for afdelingen. Således har rådgiverne på sagerne registreret problemstillingerne og Sweco/Aarstiderne Arkitekter har taget udgangspunkt i disse registreringer, beskrevet resultaterne af registreringerne i rapporten og efter behov suppleret med yderligere bygningsfysiske målinger og indeklimamålinger.

Bygningsreglementets udvikling sætter stadig højere krav til reduktion af energitab og dermed til klimaskærmens varmeisolering efter renovering, ligesom kravene til luftkvalitet og luftskifte øges for at sikre og forbedre boligens indeklima. Lovgivning vedrørende jordforurening samt håndtering og bortskaffelse af miljøfremmede stoffer har også stadig bevågenhed for at sikre sunde vilkår under arbejde og i beboelse mest muligt. Samlet set er disse tiltag dog med til at øge renoveringsudgifterne.

Undersøgelsen konkluderer, at der fortsat er pres på afdelinger beliggende i udkantsområder med afvandring mod eksempelvis større nærliggende byer. Endvidere konstateres det, at der generelt er for lavt luftskifte i de undersøgte boliger, ligesom der generelt er fundet kuldebroer, fugt og skimmel i de undersøgte afdelinger.

Undersøgelsens konklusioner er viderebearbejdet til et økonomisk overblik. Overblikket vil imidlertid alene udgøre en delsum under opretningsarbejder i kommende renoveringer. Det konstateres dog bl.a., at de højeste faktiske ekstraordinære udgifter til miljøfremmede stoffer og andet, i henhold til de gennemførte beregninger, er i segmenterne 1945-1959, 1960-1974 og 1975-1985.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Som led i vurderingen af det langsigtede behov for ekstraordinær fysisk opretning og forbedringer i almene boliger, har Landsbyggefonden fundet det væsentlig at få opdateret viden bl.a. om indeklima-udfordringer i de almene boliger. Den aktuelle analyse er udført med altovervejende fokus på nødvendige opretningsarbejder for fortsat at kunne tilbyde sunde boliger med godt indeklima, godt luftskifte og uden miljøfremmede stoffer. Også udfordringerne med at kunne fastholde attraktive boliger i områder af Danmark med stor afvandring er en indsats, der er nærmere beskrevet i rapporten.

Publikationen er udarbejdet og redigeret af Sweco/Aarstiderne Arkitekter, og analysen er bygget op på undersøgelser af 10 udvalgte afdelinger, som er valgt med en geografisk spredning over hele landet med repræsentation af både tæt/lave og etagebebyggelser med en kronologisk spredning i 5 forskellige tidsmæssige segmenter. Derudover repræsenterer afdelingerne forskellige byggemetoder og -materialer.

Da undersøgelserne primært fokuserer på ovennævnte udfordringer, er alle 10 afdelinger også valgt blandt afdelinger, der er i gang med gennemførelse af en helhedsplan iht. renoveringsstøtteordningen, og på en milepæl i projektfasen, hvor der allerede er registreret nogle, eller alle, udfordringer for afdelingen. Således har rådgiverne på sagerne registreret problemstillingerne og Sweco/Aarstiderne Arkitekter har taget udgangspunkt i disse registreringer, beskrevet resultaterne af registreringerne i rapporten og efter behov suppleret med yderligere bygningsfysiske målinger og indeklimamålinger.

Bygningsreglementets udvikling sætter stadig højere krav til reduktion af energitab og dermed til klimaskærmens varmeisolering efter renovering, ligesom kravene til luftkvalitet og luftskifte øges for at sikre og forbedre boligens indeklima. Lovgivning vedrørende jordforurening samt håndtering og bortskaffelse af miljøfremmede stoffer har også stadig bevågenhed for at sikre sunde vilkår under arbejde og i beboelse mest muligt. Samlet set er disse tiltag dog med til at øge renoveringsudgifterne.

Undersøgelsen konkluderer, at der fortsat er pres på afdelinger beliggende i udkantsområder med afvandring mod eksempelvis større nærliggende byer. Endvidere konstateres det, at der generelt er for lavt luftskifte i de undersøgte boliger, ligesom der generelt er fundet kuldebroer, fugt og skimmel i de undersøgte afdelinger.

Undersøgelsens konklusioner er viderebearbejdet til et økonomisk overblik. Overblikket vil imidlertid alene udgøre en delsum under opretningsarbejder i kommende renoveringer. Det konstateres dog bl.a., at de højeste faktiske ekstraordinære udgifter til miljøfremmede stoffer og andet, i henhold til de gennemførte beregninger, er i segmenterne 1945-1959, 1960-1974 og 1975-1985.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.